Follow
Salih GÜMÜŞ
Salih GÜMÜŞ
Lecturer, Eskişehir Technical University
Verified email at eskisehir.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sense of Classroom Community and Team Development Process in Online Learning
İ Aydın, S Gümüş
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (1), 60-77, 2016
602016
Using multimedia objects in online learning environment
S Gumus, M Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5157-5161, 2010
352010
Çevrimiçi işbirliği ekiplerinde öğrenenlerin sorun çözerek öğrenmeyle ilgili tutum ve görüşleri
S Gümüş
Anadolu Üniversitesi, 2007
30*2007
Mobil cihazlar için etkileşimli e-kitap tasarım araçları
S Gümüş, E Güler, C Güler, Ö Erorta
XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, 7-9, 2012
272012
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
212017
Rapid content production and delivery in e-learning environments: use of Adobe Presenter, MS PowerPoint, Adobe Connect
S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 805-809, 2010
212010
Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği
N Kumtepe, A.T., Büyük, K., Güneş, İ., Öztürk, A., Tuna, G., Gümüş, S., Atak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (2), 9-36, 2017
192017
Türkiye’de yüksek örgün öğrenimde çevrimiçi öğrenme
ÖGR YILMAZ, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGMR OKUR, AÜAFB Destekli
182005
Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma Kullanımı: Oyunlaştırılmış Web Tabanlı Bir Alıştırma Uygulaması
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
152017
İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi: AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği
ME Mutlu, ÖÖ Erorta, S Gümüş
Biltek2005 Uluslararası Bilişim Kongresi, Eskişehir, 10-12, 2005
132005
Storyboarding issues in online course production process
M Okur, S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4712-4716, 2010
122010
Instructors' transformations during early online teaching experiences
EP Uca-Gunes, S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 839-844, 2010
82010
Eğitim Sitelerinin Yönetimi
ÖGC GÜLER, ÖGS UĞUR, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGMR OKUR, ÖGGD DİNÇER
Akademik Bilişim, 2006
42006
Uzaktan eğitim ve dijital kitaplar
A Bozkurt, NE Üzümcü, E Erdoğdu, S Gümüş
Dijital kitap teknolojisi, 93-111, 2019
32019
Dijital yayıncılık ve dijital yayıncılık araçları
S Gümüş, E Erdoğdu, A Bozkurt
Web Yayıncılığı, 96-125, 2017
32017
İnternete dayalı açıköğretim sisteminde akademik danışmanlık hizmetlerinin yeniden tasarımı
ME Mutlu, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGGD Dincer
meeting of the 22nd TBD National IT Conference, Ankara, Turkey, 2005
32005
Emerging student support trends on social media platforms in open education system
MR Okur, S Aydın, S Gümüş
New Trends and Issue Proceedings on Humanities and Social Sciences 2 (3), 2016
22016
E-ÖĞRENMEDE SANAL ŞİRKET UYGULAMASI: ANAYAY. COM ÖRNEĞİ
ÖGÖÖ ERORTA, ÖGMR OKUR, ÖGS GÜMÜŞ
2
The Use of Virtual Classroom Technologies in the Native Language Education of Turks Living In Europe
ME MUTLU, LS GÜMÜŞ
IInd International Congress of European Turks. Antwerp, Belgium, 2009
12009
Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Destek Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı
S Gümüş
Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Teknoloji Boyutu 1, 263-282, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20