Salih GÜMÜŞ
Salih GÜMÜŞ
Lecturer, Eskişehir Technical University
Verified email at eskisehir.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sense of Classroom Community and Team Development Process in Online Learning
İ Aydın, S Gümüş
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (1), 60-77, 2016
282016
Using multimedia objects in online learning environment
S Gumus, M Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5157-5161, 2010
192010
Mobil cihazlar için etkileşimli e-kitap tasarım araçları
S Gümüş, E Güler, C Güler, Ö Erorta
XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, 7-9, 2012
172012
Çevrimiçi işbirliği ekiplerinde öğrenenlerin sorun çözerek öğrenmeyle ilgili tutum ve görüşleri
S Gümüş
Anadolu Üniversitesi, 2007
17*2007
Rapid content production and delivery in e-learning environments: use of Adobe Presenter, MS PowerPoint, Adobe Connect
S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 805-809, 2010
162010
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
132017
Storyboarding issues in online course production process
M Okur, S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4712-4716, 2010
122010
Instructors' transformations during early online teaching experiences
EP Uca-Gunes, S Gumus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 839-844, 2010
92010
Türkiye’de yüksek örgün öğrenimde çevrimiçi öğrenme
ÖGR YILMAZ, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGMR OKUR, AÜAFB Destekli
92005
İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi: AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği
ME Mutlu, ÖÖ Erorta, S Gümüş
Biltek2005 Uluslararası Bilişim Kongresi, Eskişehir, 10-12, 2005
92005
Uzaktan Eğitimde Oyunlaştırma Kullanımı: Oyunlaştırılmış Web Tabanlı Bir Alıştırma Uygulaması
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
82017
Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği
N Kumtepe, A.T., Büyük, K., Güneş, İ., Öztürk, A., Tuna, G., Gümüş, S., Atak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (2), 9-36, 2017
52017
Games As Futuristic Tools: Looking For An Advanced Definition
S Sezgin, TV Yüzer, E Özkeskin, G Durak, M Ataizi, M Aydemir, ...
Conference Proceedings of the 10th International Conference of Education …, 2017
42017
İnternete dayalı açıköğretim sisteminde akademik danışmanlık hizmetlerinin yeniden tasarımı
ME Mutlu, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGGD Dincer
meeting of the 22nd TBD National IT Conference, Ankara, Turkey, 2005
32005
The Use of Virtual Classroom Technologies in the Native Language Education of Turks Living In Europe
ME MUTLU, LS GÜMÜŞ
IInd International Congress of European Turks. Antwerp, Belgium, 2009
12009
vd.“Eğitim Sitelerinin Yönetimi
GD Dinçer
Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11, 2006
12006
EĞİTİM SİTELERİNİN YÖNETİMİ
ÖGC GÜLER, ÖGS UĞUR, ÖGS GÜMÜŞ, ÖGMR OKUR, ÖGGD DİNÇER
1*
E-ÖĞRENMEDE SANAL ŞİRKET UYGULAMASI: ANAYAY. COM ÖRNEĞİ
ÖGÖÖ ERORTA, ÖGMR OKUR, ÖGS GÜMÜŞ
1
Açık ve Uzaktan Öğrenme Destek Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı
AH KARADENİZ ABDULKADİR, OKUR MUHAMMET RECEP, GÜMÜŞ SALİH, GÜLER CAN ...
2020
Supporting disabled Students in distance Education
CHA Salih Gumus
Site 2018 - 29.st annual conference of the Society for Information …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20