mustafa kocer
mustafa kocer
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları.
M Koçer
Akdeniz Iletisim, 2012
502012
Üniversite Öğrencilerinin Sorun Alanları ve Sorunlarla Başetme Yolları: Erciyes Üniversitesi Örneği
M KACUR, M ATAK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 273-297, 2011
462011
Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği
M KOÇER
Erciyes üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 111-135, 2012
372012
MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ ALAN VE ALMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA İZLEME DAVRANIŞLARINDAKİ FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİ
H Çakır, M Koçer, H Aydın
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 7 (3), 42-54, 2012
13*2012
TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLARI: KAYSERİ ÖRNEĞİ
M Koçer
Humanities Sciences 8 (2), 207-225, 2013
112013
İslamofobinin Charlie Hebdo Dergisi Twitter Hesabında Paylaşılan Karikatürler Örneğinde İncelenmesi
M Koçer
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (2), 191-209, 2018
5*2018
TV Reklamlarını İzleyen Çocukların Taleplerinin Ailelerinin Satın Alma Davranışına Etkisi
L KOÇER, M Koçer
The Journal of Academic Social Science Studies 5 (8), 867-884, 2012
32012
Toplumsal Dayanışma Ağlarının Gazetecilikte Kullanımı: Sosyal Sermayenin Kamusal Habercilikteki Rolünün İncelenmesi
A Biçer, M Koçer
Erciyes İletişim Dergisi 7 (1), 603-628, 2020
12020
TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: CELALABAT VE KAYSERİ İLLERİ ÖRNEĞİ
M Koçer, LL Koçer, M asif YOLDAŞ
Humanities Sciences 11 (2), 140-151, 2016
12016
An empirical research on the media viewing habits of elementary schoolchildren who took media literacy courses
H CAKIR, M KOÇER, H AYDIN
Humanities Sciences 6 (4), 752-767, 2011
12011
OKUL TOPLULUĞU ÜYELERİNİN İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SUNDUĞU FIRSAT ALANLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ.
M KOÇER, H AYDIN
Journal of International Social Research 12 (64), 2019
2019
Job Satisfaction and Organizational Commitment of Media Professionals: The Case of Kayseri
M Koçer, A Biçer
Communication and Digital Media, 195, 2017
2017
ÇALIŞAN GAZETECİLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
M KOÇER
New Communication Technologies, 1211, 2011
2011
YEREL TELEVİZYON BAĞLAMINDA İZLEYİCİ ALGILAMALARI: KAYSERİ İLİ ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMA
K GÜLLÜ, M KACUR, Y TOPÇU
Erciyes İletişim Dergisi 1 (3), 2011
2011
IZLEYICILERIN YEREL TELEVIZYON TERCIHLERI VE DEMOGRAFIK ÖZELLIKLER ITIBARI ILE ALGISAL FARKLILIKLARI/THE LOCAL TELEVISION PREFERANCES OF AUDIANCE AND PERCEPTUAL DIVERSIFICATION …
K Güllü, M Kacur
Ege Akademik Bakis 10 (3), 1055, 2010
2010
EVALUATION OF THE LOCAL NEWSPAPERS IN KAYSERI BY THE READERS AND A SURVEY TO DETERMINE THE READING HABITS OF THE PEOPLE IN KAYSERI
H CAKIR, K Güllü, M Kacur, E Tanyeri
Humanities Sciences 4 (1), 1-24, 2009
2009
GÖRSEL BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTLEME YAPISI: TÜRKİYE TELEVİZYONLARI ÖRNEĞİ
AA AKDOĞAN, M KACUR
Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, 589-606, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17