Takip et
Ümit DOĞAN
Ümit DOĞAN
Düzce Gümüşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri İle Müdürlerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki
Ü Doğan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
322015
Özel eğitim kurumlarında çalışan müdürlerin hizmetkâr liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişki
Ü Doğan, H Aslan
Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty 35 (2), 51-68, 2016
302016
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Devam Ettikleri Okulları İle Bilim Ve Sanat Merkezine İlişkin Metaforik Algıları: Karşılaştırmalı Durum Çalışması
H Aslan, Ü Doğan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2), 335-350, 2016
292016
Öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi
Ü DOĞAN, A DOĞAN
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (9), 12-23, 2021
102021
Öğretmenlerin kaotik liderlik, örgütsel yabancılaşma ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi
Ü Doğan
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021
62021
Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarının incelenmesi
H Aslan, Ü Doğan
Adıyaman Üniversitesi, 2017
62017
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin örgütsel değişime hazır olma ve örgütsel muhalefet algı düzeylerinin incelenmesi
YV YILDIZBAŞ, R ÖZKUL, Ü DOĞAN, S ABDURREZZAK
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 1641-1668, 2021
52021
Öğretmenlerin Örgütsel Adalet İle Çalıştıkları Okulun Etkililiğine İlişkin Algıları
YV Yıldızbaş, R Özkul, Ü DOĞAN, S bdurrezzak
Trakya Eğitim Dergisi 13 (1), 636-651, 2023
42023
Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri İle Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ü DOĞAN
Asya Studies 6 (19), 11-20, 2022
42022
Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojik Danışmana İlişkin Algılarının İncelenmesi
Ü Doğan, M Duruğa
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, C 39, 92-103, 2021
3*2021
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefet Ve Örgütsel Yalnızlık Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Ü DOĞAN, YV YILDIZBAŞ, S ABDURREZZAK, R ÖZKUL
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (3), 1086-1099, 2021
32021
Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin Müdür Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Ü Doğan
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 104-116, 2021
32021
Examining the effect of school principals´ democratic attitudes on teachers´ perceptions of organizational alineation
H Aslan, Ü Doğan, E Akbulut
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 12 (3), 1855-1873, 2023
2*2023
Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
R ÖZKUL, Ü DOĞAN, S ABDURREZZAK, YV YILDIZBAŞ
Electronic Journal of Social Sciences 21 (82), 2022
2*2022
Öğretmenlerin Okul İklimine İlişkin Algıları İle Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ü DOĞAN, M ASLAN
Trakya Eğitim Dergisi 12 (3), 1482-1499, 2022
2*2022
Özel Yetenekli Çocukların ve Ebeveynlerinin Oyun Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
D Ümit, M Koyuncu, D Aysu
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 4 (8), 265-281, 2020
22020
Öğretmenlerin Örgütsel Kindarlık ve Örgütsel Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
R Özkul, Ü Doğan, S Abdurrezzak, YV Yıldızbaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1095-111, 2022
1*2022
Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Psikolojik Durumları
A Cülha, H Atlı, Ü Doğan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi 3 (2), 83-99, 2021
12021
Öğretmen iyi oluşu ile ilgili yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizi
Ü Doğan, A Culha
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 14 (2), 1614-1631, 2023
2023
Bibliometric analysis of studies on refugee/immigrant/asylum seeker students
ME Usta, Ü Doğan
Sakarya University Journal of Education 13 (2), 238-256, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20