özlem kaplan
özlem kaplan
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşirelik ve Ebelik Lisans Programı Müfredatlarında Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromu Konusuna Yer Veriliyor Mu?: Durum Saptaması
Ö Kaplan, H Tülek, M Başer
2021
Kadına Yönelik Şiddetin Altında Yatan Dini, Mistik ve Felsefi Düşünce
Ö Kaplan
2021
Effect of the premarital sexual health/reproductive health training on knowledge level and marital adjustment of the newly married women
Ö Kaplan, T Bülbül
Cukurova Medical Journal 45 (3), 899-909, 2020
2020
Kadınlarda Stria Gravidarum Oluşumu ile İlişkili Faktörler ve Vücut Algısı
Ö Kaplan, T BÜLBÜL, MG ŞAHİN, SL ÇINAR, İ MÜDERRİS
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 4 (2), 163-171, 0
Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları: Türkiye'de 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi
A Kaplan, Ö Kaplan, Ş Çetin
Huzursuz Bacak Sendromu Olan Gebelerde Sıcak Su Uygulamasının Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Ö Kaplan, M Başer, İ Müderris
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ALTINDA YATAN DİNİ, MİSTİK VE FELSEFİ DÜŞÜNCE
Ö KAPLAN
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 (2), 21-28, 0
TİP I DİYABETLİ HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMINDA ABDELLAH’IN 21 HEMŞİRELİK PROBLEMİ MODELİNİN KULLANIMI: İKİ OLGU SUNUMU
Ö Kaplan, ALİ Kaplan
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Algılayışları
A Kaplan, D Ateş, S Öztürk, Ö Kaplan, Z Kaya Erten, E Bayraktar, B Özen
Evlilik öncesi cinsel sağlık/üreme sağlığı eğitiminin yeni evli kadınların bilgi düzeyi, evlilik uyumu ve cinsel doyumuna etkisi
Ö Kaplan, T Bülbül
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10