Follow
İrem Duygu Tiryaki
İrem Duygu Tiryaki
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ana Caddelerin Oluşumu Üzerine Morfolojik Bir Değerlendirme: Kurtuluş Caddesi, Antakya
İD Tiryaki, E Kürkçüoğlu
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 596-609, 2023
2023
Başkent Olma Sürecinde Çeper Kuşak Alanlarının Okunması: Ankara Örneği
İD Tiryaki, AS Kubat
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 220-233, 2023
2023
Fringe Belt Areas in the Process of Being a Capital City: The Case of Ankara
İD Tiryaki, AS Kubat
30th Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF2023), 2023
2023
Sustainable Green Urbanism: Envisioning New Agents for Planning and Designing Sustainable Green Spaces in Ankara
MA Ercan, Y Erişen, İD Tiryaki
artcivic, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4