Follow
Doç.Dr. Mustafa Uslu  (Assoc. Dr.)
Doç.Dr. Mustafa Uslu (Assoc. Dr.)
Akdeniz Üniversitesi , Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik / Akdeniz University
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Resmi eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin danışmanların denetim odağı ve bazı değişkenlere göre …
M Uslu
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1999
811999
The relationship between conflict communication, self-esteem and life satisfaction in university students
C Arslan, E Hamarta, M Uslu
Educational Research and Reviews http://www.academicjournals.org/article …, 2010
762010
Eğitim psikolojisi, Bilgiyi İşleme Kuramı
MU Deniz, M Engin
Pegem Atıf İndeksi, 001-408, 2018
51*2018
OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ
B TÜRKOĞLU, M USLU
48*
3-6 yaş aralığında çocuğu olan babaların nitelikli zaman algılarına dair görüşleri
B Türkoğlu, N Çeliköz, M Uslu
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 54-71, 2013
342013
The effects of residential conditions on the problem solving skils of university students
M Uslu, Ç Girgin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 3031-3035, 2010
332010
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN DANIŞMA BECERİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
U Mustafa, ARI Ramazan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 509-519, 2005
292005
Fen ve teknoloji dersinde üstbiliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının 5. sınıf öğrencilerinin erişilerine etkisi
S POLAT, U Mustafa
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (3), 27-42, 2012
272012
An evaluation of optimism and life satisfaction of undergraduate students in the school of tourism and hotel management
S Ünüvar, S Avsaroglu, M Uslu
Asian Social Science 8 (12), 140, 2012
262012
Eğitime Yeni Bakışlar-1
AM Sünbül
Eğitim Yayınevi, 2012
262012
Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
E Hamarta, E Deniz, M Uslu
Özel Eğitim Kongresi, Konya, 2001
152001
Psikolojik danışmanların danışma becerilerinin geliştirilmesi
M Uslu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
112005
Müzik Eğitimi Aracılığıyla Aynı Yaş Gruplarının Sosyo-kültürel Değişimlerinin ve Gelişimlerinin Sağlanması
U Mustafa
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 3 (8), 2013
92013
The Effects of Supportive Scientific Activities Education Program on Pre-School Teachers’ Usage Levels of Basic Scientific Process Skills
S KEFİ, M USLU
Middle-East Journal of Scientific Research 23 (11), 2619-2626, 2015
82015
Eğitim psikolojisinin içeriği
ME Deniz
Pegem Atıf İndeksi, 01-25, 2018
72018
HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKO-SOSYAL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ
U Mustafa
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 1-15, 2013
72013
Comparison of locus of control for students at school of physical education and sports with regard to some variables
A SANIOGLU, A ALTIN, U Mustafa
Turkish Journal of Sport and Exercise 15 (1), 84-87, 2013
72013
Examining the physical education teacher concept related metaphor perceptions of secondary school students
A GORUCU, O KOKSAL, U Mustafa
Turkish Journal of Sport and Exercise 18 (2), 128-139, 2016
52016
Determining and evaluating the needed psychological support and education to families of children with special health care needs
M Uslu, Ç Girgin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1366-1371, 2009
52009
Gökhöyük tarım işletmesi topraklarının kalite durumlarının değerlendirilmesi
U Mustafa, MG TUĞAÇ, A DİLSİZ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1), 21-27, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20