Follow
Hüseyin Özer
Hüseyin Özer
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nitel değişkenli ekonometrik modeller: Teori ve bir uygulama
H Özer
Nobel, 2004
1712004
Enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama (1988-2007)
ZKHÖT Bahad
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2), 29-44, 2011
922011
Diş Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007)
D Uysal, H Özer, M Mucuk
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (4), 161-178, 2009
882009
Üniversitelerin il ekonomisine katkısı ve öğrencilerin tüketim yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi örneği
M Çayın, H Özer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2 …, 2015
662015
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ.
H Özer, Y Akan, G Çalmaşur
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2010
572010
Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisi ve meslek yüksekokulunun ilçe ekonomisine katkısı
M Yaylalı, H Özer, Ö Dilek
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 7 (13), 1-13, 2011
402011
KOVARYANS ANALİZİ MODELLERİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA
H Özer, A Sarı
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24 (2 …, 2016
382016
Türkiye’de hanehalkı tüketim harcamalarının doğrusal harcama sistemi yaklaşımıyla analizi.
H Özer, MS Temurlenk
291999
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU HAT TERCİH OLASILIĞININ BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
H Özer, MS Özçomak, E Oktay
Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2), 39-52, 2005
252005
Erzurum ilinde potansiyel doğalgaz talebini etkileyen faktörlerin tespiti
MS Özçomak, E Oktay, H Özer
EKEV Akademi Dergisi 10 (27), 309-321, 2005
202005
Erzurumda tüketim harcamalarının ekonometrik analizi
H Özer
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
201992
Çok Sınıflı Logit Model İle Erzurum’da Market Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
H Özer, F Lebe
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 241-254, 2008
182008
ERZURUM'DA HANEHALKLARININ TÜKETİM KALIPLARININ YAPISI VE GELİR HİPOTEZLERİNİN ANALİZİ
H Özer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (1), 2013
162013
Öğrenci Seçme Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Oltu Anadolu Lisesi öğrencileri için bir uygulama)
H Özer, A Demir
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 261-274, 2008
132008
External debt and economic growth relationships: The case of Turkey (1965-2007)
D Uysal, Ö Hüseyin, M Mehmet
Atatürk University the Faculty of Economics and Administrative Sciences …, 2009
112009
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye girişlerini belirleyen faktörler: 1980–2006
H Özer, TB Saraç
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 45 (523), 19-40, 2008
112008
Türkiye’nin Antidamping Uygulamalarinin Ekonometrik Analizi
G Erkal, H Özer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (2), 2016
92016
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin cep telefonu abonelik türünü tercih etmeleriyle ilgili faktörlerin tespiti
E Oktay, H Özer, MS Özçomak
EKEV Akademi Dergisi 10 (27), 275-296, 2006
92006
Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye''de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini
E Aktürk, H Özer, M Yaylali, Y Akan
Iktisat Isletme ve Finans 19 (215), 121-131, 2004
92004
TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE MÜLKİYET-ETKİNLİK İLİŞKİSİ: VZA VE TOBİT MODEL UYGULAMASI
H Özer, Ö Topçuoğlu
Verimlilik Dergisi, 141-168, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20