Beril Ceylan
Beril Ceylan
Ege University, Faculty of Education, Computer Education and Instructional Technology (CEIT)
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigating Preservice Teachers' TPACK Competencies Through the Lenses of ICT Skills: An Experimental Study.
M Ersoy, IK Yurdakul, B Ceylan
Education & Science/Egitim ve Bilim 41 (186), 2016
132016
Typographic properties of online learning environments for adults
EB Kuzu, B Ceylan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 879-883, 2010
132010
Determining the Changes of Information and Communication Technology Guidance Teacher Candidates' Technological Pedagogical Content Knowledge Competency, Information and …
B CEYLAN, T Mesut, F YAMAN, İK YURDAKUL
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (1), 171-201, 2014
102014
An application of creating and packaging learning objects
B Ceylan, B Balci, MM Inceoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2051-2056, 2009
102009
Bilişim teknolojileri rehber öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterlikleri, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım aşaması ve düzeylerindeki değişimin …
B Ceylan, M Türk, F Yaman, I Kabakçı Yurdakul
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (1), 171-201, 2014
82014
Öğrenme nesnelerinin tasarımı ve öğrenme süreçlerinde kullanımının öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi ile öğrenme süreçlerine katkıları
B Ceylan
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
82008
Öğretmen Adaylarının BİT Becerileri Işığında Teknopedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi: Deneysel Bir Araştırma
M Ersoy, IK Yurdakul, B Ceylan
Eğitim ve Bilim 41 (186), 2016
72016
Öğrenme nesnelerinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi becerilerine etkisinin değerlendirilmesi
B Ceylan
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
72015
Dinamik geometri yazılımları aracılığıyla ispat yoluyla öğrenme, Eğitimde Çağdaş Yönelimler–3 Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Çalıştayı (29 Nisan 2006)
J Bintaş, B Ceylan, O Dönmez
İzmir: Tevfik Fikret Okulları, 2006
62006
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına dayalı eğitsel oyun tasarımı
SDB Erişti, M FIRAT, S İzmirli, B Ceylan
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 73-99, 2017
52017
Faculties' information and communication technologies action competencies
AA KURT, Y Akbulut, FH ODABAŞI, O Dönmez, EB KUZU DEMİR, ...
Eurasian Journal of Educational Research 12 (49A), 261-274, 2012
42012
Dinamik Geometri Yazılımları ile İspat Yolu ile Öğrenme
J Bintaş, B Ceylan, O Dönmez
Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, Özel Tevfik Fikret …, 2006
42006
A blended mentoring practice for designing e-material for English as a foreign language learning
AA Çobanoğlu, ZE Yücel, O Uzunboylar, B Ceylan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (1), 141-160, 2017
32017
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eylem Yeterliliği
HF Odabaşı, AA Kurt, Y Akbulut, O Dönmez, B Ceylan, ÖŞ İzmirli, ...
32011
Yabancı dil olarak ingilizce öğrenimine yönelik e-materyal tasarımında harmanlanmış bir mentörlük uygulaması
AA Çobanoğlu, ZE Yücel, O Uzunboylar, B Ceylan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (1), 141-160, 2017
22017
Learning enviroments: Ege University Open Course Ware Project (EUADM)
B Ceylan, MM İnceoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4172-4176, 2010
22010
Materializing learning objects with SCORM specifications
B Ceylan, MM Inceoğlu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 541-554, 2008
22008
Ubiquitous Learning and Heutagogy in Teacher Education
B Ceylan
Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments …, 2020
12020
Öğretmen Adaylarının Duygusal Motivasyonel Geri Bildirim Mesajlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
F SARSAR, B CEYLAN
Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi 1 (2), 125-134, 2017
12017
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğretmen
B Ceylan
Pegem Atıf İndeksi, 107-121, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20