Beril Ceylan
Beril Ceylan
Ege University, Faculty of Education, Computer Education and Instructional Technology (CEIT)
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Typographic properties of online learning environments for adults
EB Kuzu, B Ceylan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 879-883, 2010
132010
Investigating Preservice Teachers' TPACK Competencies Through the Lenses of ICT Skills: An Experimental Study.
M Ersoy, IK Yurdakul, B Ceylan
Education & Science/Egitim ve Bilim 41 (186), 2016
122016
An application of creating and packaging learning objects
B Ceylan, B Balci, MM Inceoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2051-2056, 2009
102009
Determining the Changes of Information and Communication Technology Guidance Teacher Candidates' Technological Pedagogical Content Knowledge Competency, Information and …
B CEYLAN, T Mesut, F YAMAN, İK YURDAKUL
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (1), 171-201, 2014
92014
Bilişim teknolojileri rehber öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterlikleri, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım aşaması ve düzeylerindeki değişimin …
B Ceylan, M Türk, F Yaman, I Kabakçı Yurdakul
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (1), 171-201, 2014
82014
Öğretmen Adaylarının BİT Becerileri Işığında Teknopedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi: Deneysel Bir Araştırma
M Ersoy, IK Yurdakul, B Ceylan
Eğitim ve Bilim 41 (186), 2016
72016
Öğrenme nesnelerinin tasarımı ve öğrenme süreçlerinde kullanımının öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi ile öğrenme süreçlerine katkıları
B Ceylan
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
72008
Öğrenme nesnelerinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi becerilerine etkisinin değerlendirilmesi
B Ceylan
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
52015
Dinamik geometri yazılımları aracılığıyla ispat yoluyla öğrenme, Eğitimde Çağdaş Yönelimler–3 Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Çalıştayı (29 Nisan 2006)
J Bintaş, B Ceylan, O Dönmez
İzmir: Tevfik Fikret Okulları, 2006
52006
Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar için Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Eğitsel Oyun Tasarımı
SDB ERİŞTİ, M FIRAT, S İZMİRLİ, B CEYLAN
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (1), 73-99, 2017
42017
Faculties' information and communication technologies action competencies
AA Kurt, Y Akbulut, G Akalın, O Dönmez, EB Kuzu, B Ceylan, İÖ Şahin
42012
Dinamik Geometri Yazılımları ile İspat Yolu ile Öğrenme
J Bintaş, B Ceylan, O Dönmez
Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, Özel Tevfik Fikret …, 2006
42006
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eylem Yeterliliği
HF Odabaşı, AA KURT, Y Akbulut, O Dönmez, B Ceylan, Ö Şahin-İzmirli, ...
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 2011
32011
A blended Mentoring Practice for Designing E-Material for English as a Foreign Language Learning
AA Çobanoğlu, ZE Yücel, O Uzunboylar, B Ceylan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (1), 141-160, 2017
22017
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğretmen
B Ceylan
Pegem Atıf İndeksi, 107-121, 2017
22017
Yabancı dil olarak ingilizce öğrenimine yönelik e-materyal tasarımında harmanlanmış bir mentörlük uygulaması
AA Çobanoğlu, ZE Yücel, O Uzunboylar, B Ceylan
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (1), 141-160, 2017
22017
Factors Motivating and Hindering Information and Communication Technologies Action Competence.
AA Kurt, Y Akbulut, HF Odabasi, B Ceylan, EB Kuzu, O Donmez, ...
Online Submission 4 (1), 34-46, 2013
22013
Learning enviroments: Ege University Open Course Ware Project (EUADM)
B Ceylan, MM İnceoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4172-4176, 2010
22010
Materializing learning objects with SCORM specifications
B Ceylan, MM Inceoğlu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 541-554, 2008
22008
Ubiquitous Learning and Heutagogy in Teacher Education
B Ceylan
Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments …, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20