Follow
Murat Akyıldız
Title
Cited by
Cited by
Year
Developing a Science Process Skills Test for Secondary Students: Validity and Reliability Study.
B Feyzioglu, B Demirdag, M Akyildiz, E Altun
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (3), 1899-1906, 2012
972012
Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS): a new approach to predictive modeling in QSAR applications: a study of neuro-fuzzy modeling of PCP-based NMDA receptor antagonists
E Buyukbingol, A Sisman, M Akyildiz, FN Alparslan, A Adejare
Bioorganic & medicinal chemistry 15 (12), 4265-4282, 2007
952007
Academic procrastination behaviour of pre-service teachers’ of Celal Bayar University
A Pala, M Akyıldız, C Bağcı
Procedia-social and behavioral sciences 29, 1418-1425, 2011
902011
Students’ views on laboratory applications: Izmir sample
B Feyzioğlu, B Demirdağ, A Ateş, İ Çobanoğlu, E Altun, M Akyıldız
Elementary Education Online 10 (3), 1208-1226, 2011
30*2011
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri testi geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Demirdağ, E Altun, B FEYZİOĞLU, M AKYILDIZ
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (3), 1887-1906, 2012
292012
Kimya öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik algıları: İzmir ili örneği
B Feyzioğlu, B Demirdağ, A Ateş, İ Çobanoğlu, E Altun
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 11 (2), 1005-1029, 2011
282011
PIRLS 2001 testinin yapı geçerliliğinin ülkelerarası karşılaştırılması
M Akyıldız
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 18-47, 2009
272009
PIRLS 2001 testinin ülkelerarası yapı geçerliliğinin incelenmesi
M Akyıldız
Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2009
152009
Açıköğretimde kullanılan sınavlardan Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre elde edilen yetenek ölçülerinin karşılaştırılması
M Akyıldız, MD Şahin
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (4), 141-159, 2017
132017
Faktör analizi tanıtımı ve uygulanması
M Akyıldız
Erişim Tarihi 2, 2015, 2009
13*2009
Kimya öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik algıları ölçeği geliştirilmesi
B Feyzioğlu, B Demirdağ, M AKYILDIZ, E Altun
Journal of Turkish Science Education 9 (4), 44-63, 2012
122012
ASSESSMENT AND EVALUATION IN OPEN EDUCATION SYSTEM: STUDENTS’OPINIONS ABOUT OPEN-ENDED QUESTION (OEQ) PRACTICE
N Karadag, BB Yuksekdag, M Akyıldız, AI Ibıleme
Turkish Online Journal of Distance Education 22 (1), 179-193, 2021
102021
Farklı soru türlerinin güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin incelenmesi
M Akyıldız, N Karadağ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 112-122, 2018
92018
Açık ve uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme politikaları
M Akyılyıldız
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (3), 8-25, 2015
92015
Anadolu Üniversitesi örgün öğrencilerinin üniversitelerine bağlılıklarının öğrenci memnuniyet modeli ile incelenmesi
K Büyük, M Akyıldız
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 145-158, 2016
52016
Açıköğretim Fakültesi 2014/2015 Öğretim Yılı Sınavlarından
M Akyıldız
Madde Tepki Kuramı ve Klasik Test Kuramına Göre Kestirilen Yetenek …, 2015
52015
Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) ve Bir SPSS Örneği
M Akyıldız
Çevrimiçi) https://www. istatistik. gen. tr, 2009
42009
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi soru yazarlarının ölçme ve değerlendirme seminerlerine ilişkin görüşleri
N Karadağ, M Akyıldız, AT Kumtepe, HR Akgün
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (3), 9-46, 2017
32017
Açık ve uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme
M Akyıldız
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (1), 1-4, 2018
22018
Constructing a Perception Scale: Chemistry Teachers' Perceptions On Laboratory Applications
B FEYZÝOÐLU, B DEMÝRDAÐ, M AKYILDIZ, E ALTUN
Journal of Turkish Science Education 9 (4), 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20