Takip et
Halil Kanadıkırık
Halil Kanadıkırık
Tarsus Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Tarsus University Political Science and Public
tarsus.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
PATRIMONIALISM IN MODERNISATION: A COMPARATIVE ESSAY TO INTERPRET RUSSIAN AND TURKISH POLITICAL CULTURES
H KANADIKIRIK
International Journal of Social Inquiry 12 (1), 125-154, 2019
62019
İran'da Fars Milliyetçiliği: Self-Oryantalist Bir Hülyadan İslâm Cumhuriyeti'nin Çelişkilerine
H Kanadıkırık
Milliyetçilik Tipolojileri, 2021
32021
Fransa’da Son Darbe: General de Gaulle ve Halkın Direnişi
H KANADIKIRIK
Toplumsal Tarih, 62-69, 2016
3*2016
“Devlet Baba” nın Temelleri: Klasik Çağında Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Kültürü
H KANADIKIRIK
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 45-64, 2020
22020
Gelenek ve Gelenek İcadı Arasında: İran Siyasal Kültüründe Humeyni Rejiminin Yeri
H KANADIKIRIK
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 142-154, 2019
22019
Birinci Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Türkiye’de Otoriter Modernleşmenin Dönemler Arası Sürekliliği
H KANADIKIRIK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 147-160, 2021
12021
Osmanlı Klasik Çağı'nda Patrimonyalizmin gelişmesi üzerine bir siyaset bilimi çalışması
H Kanadıkırık
Uludağ Üniversitesi, 2014
12014
ŞÜPHECİLİK, İNKÂRCILIK VE EKO-FAŞİZM: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM POLİTİKALARININ KÂBUSU ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
H KANADIKIRIK
Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2), 86-100, 2023
2023
NEW POLITICAL QUESTS AND POLITICAL SCIENCE IN THE ANTHROPOCENE
H KANADIKIRIK
2023
PATERNALISM DURING THE PANDEMIC: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF TURKEY
H KANADIKIRIK, T YOLCU
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 91-111, 2023
2023
ÇATIŞMA İLE UZLAŞI ARASINDA: MİLLİYETÇİLİK İKLİM POLİTİKALARI İLE UYUMLU OLABİLİR Mİ?
H Kanadıkırık
Enderun 7 (2), 245-264, 2023
2023
İKİ DARBE ARASINDA BEŞİNCİ CUMHURİYET: FRANSIZ SİYASAL KÜLTÜRÜ VE DE GAULLE’ÜN SENTEZİ
H KANADIKIRIK
Journal of International Management Educational and Economics Perspectives …, 2022
2022
PANDEMİ İLE MÜCADELEDE EPİSTEMİK PATERNALİZM
H KANADIKIRIK
Enderun 6 (2), 202-219, 2022
2022
Türk Siyasal Kültüründe Bütün Mesele: Bizzat Devlet Olmak ya da Olmamak
H KANADIKIRIK
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 257-267, 2022
2022
Tütün Hareketi
H Kanadıkırık
Modern İran Ansiklopedisi 1, 915-919, 2022
2022
Meşrutiyet (1906-1911)
H Kanadıkırık
Modern İran Ansiklopedisi 1, 623-632, 2022
2022
Küçük İstibdad (1908-1909)
H Kanadıkırık
Modern İran Ansiklopedisi 1, 577-580, 2022
2022
Darülfünun (1851)
H Kanadıkırık
Modern İran Ansiklopedisi 1, 181-186, 2022
2022
THE ORGANIZATIONS CATEGORIZED AS TERRORIST IN 21ST CENTURY IRAN
H KANADIKIRIK, RM GHANBARLOU
Security Issues in the Context of Political Violence and Terrorism of the …, 2021
2021
Gobineau'nun İranı: Aryan Irkçılığı Bağlamında Sarkiyatçılık
H Kanadıkırık
Seyahat Oryantalizm ve Bilgi Üretimi, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20