Follow
Mehmet Fatih Birgül
Mehmet Fatih Birgül
bursa uludağ üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İrade, hareket, isyan: Nurettin Topçu'nun entelektüel biyografisi
MF Birgül
Dergâh Yayınları, 2013
182013
Bursa Tarihî Kılavuzu
M Abdülkadir, MF Birgül, LA Çanaklı
Bursa İl Özel İdaresi, 2008
162008
İbn Rüşd'de Burhân
MF Birgül
Ötüken Neşriyat, 2013
112013
ŞEYH GALİP'TE METAFİZİK BUHRAN: VARLIK-YOKLUK YA DA ADEM'DEN ÂDEM'E VAROLUŞ.
M BİRGÜL
Turkish Studies 7 (4), 2012
92012
İbn Rüşd'de nedensellik
MF Birgül
Ötüken, 2012
92012
Nurettin Topçu'da Felsefe-Din İlişkisi Problemi
M Birgül
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1 (1), 71-95, 2011
72011
Modern Olmayan Bir İslamcılık ve Nurettin Topçu Tefekkürü
MF Birgül
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi Sempozyum Tebliğleri, Der. İ …, 2013
52013
İbn Rüşd'de Burhan
M Birgül
PQDT-Global, 2009
52009
İbn Rüşd ve Menon Açmazı
M Birgül
Usul İslam Araştırmaları 10 (10), 76-82, 2008
52008
İbn Rüşd’ün felsefe-din çözümlemesinin Aristotelyen kökenleri üzerine
M Birgül
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (1), 243-253, 2010
42010
On the “Psychological Dialectic” of al-Ghazālī Regarding Philosophers, or Did Ibn Sīnā Drink Wine?
MF BİRGÜL
Ilahiyat Studies 10 (1), 47-97, 2019
32019
Nurettin Topçu’nun Âkif’i ve Safahat’ın felsefesi
MF Birgül
Mehmet Âkif Millî Mücadele ve İstiklâl Marşı, 234, 2011
32011
Hatıra ya da Bursa'nın aynası: Hâtıra-yâhud-mirʼât-ı Burûsa
HT Efendi, MF Birgül
Bursa İl Özel Idaresi, 2009
32009
Tercümelerden Çektiğimiz Izdırap: Tedbîru’l-Mütevahhid Çevirisine Dair Ayrıntılı İnceleme
MF Birgül
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 10 (1), 112-146, 2021
22021
Nurettin Topçu’da Ahlâk kademeleri
MF Birgül
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, 195-201, 2014
22014
HEIDEGGER’İN ‘HÂLÂ DÜŞÜNMEMEK’ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNE BAKMAK
M BİRGÜL
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 135-156, 2012
22012
İbn Rüşd'ün Telhîsu'l-Makûlât'ta, Farabi'nin'Küllî ve Şahıs Araz'Tahliline Dair Eleştirisi ya da Ontolojik ve Epistemik Cevher Üzerine.
M Birgül
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy 9 (3), 2019
12019
Nurettin Topçu'da Felsefe ve Din İlişkisi Problemi
M Birgül
Beytulhikme An International Journal Of Philosophy 1 (1), 69-93, 2011
12011
Mevzû ‘âtu’l-ulûm’da Felsefe Tasavvuru
M Birgül
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, sy, 451-465, 2011
12011
İbn Rüşd'de nedensellik
M Birgül
Uludağ Üniversitesi, 2003
12003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20