Takip et
Nur Feyzal Kesen
Nur Feyzal Kesen
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ERGENLERDE SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: YETİŞTİRME YURTLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
NF Kesen, ME Deniz, N Durmuşoğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-364, 2007
1822007
Aile aidiyeti ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması
A Mavili, ÖGDNF Kesen, ÖGDS Daşbaş
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2014
85*2014
Yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerin sürekli öfke ve öfke tarzı düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma
M Deniz, NF Kesen, Ö Üre
28*2006
Üniversite öğrencilerinin duygu stillerinin beş faktör kişilik özellikleri depresyon, anksiyete ve strese göre incelenmesi
NF Kesen
PQDT-Global, 2014
232014
Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin engellilere yönelik tutumları
S Daşbaş, NF Kesen, C Eryılmaz
Sağlık ve Toplum 23 (1), 39-46, 2013
212013
Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların kuruluşa geliş nedenlerinin incelenmesi
NF Kesen, Ö Karakaş, M Deniz
182012
Attitudes of Social Work Students towards the Ageism.
S DAŞBAŞ, NF KESEN
Journal of International Social Research 8 (38), 2015
142015
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİNİN AİLE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
H Aslantürk, NF Kesen, S Daşbaş
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1579-1598, 2020
132020
The geriatric mistreatment scale: The validity and reliability of its Turkish adaptation
S Daşbaş, D Koçoğlu Tanyer, NF Kesen
GUNES KITABEVI LTD STI, 2019
10*2019
Opinions on abortion among a group of university students in Turkey
NF Kesen, G Polat, S Daşbaş
International Journal of Humanities and Social Science 7 (1), 89-95, 2015
92015
Üniversite öğrencilerinin aile aidiyeti ve özgeci davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Konya İli Örneği
SG Özdemir, S Daşbaş, NF Kesen
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 23 (1), 101-111, 2020
82020
Ethical difficulties among Turkish social workers
NF Kesen, D Başer, S Daşbaş, SF Dziegielewski
Journal of Social Service Research 47 (5), 681-693, 2021
62021
Translated article: Family belonging scale: A scale development study
A Mavili, NF Kesen, S Daşbaş
Current Psychology, 1-8, 2021
62021
Tek ebeveyn kadınların sorunlarının sosyal hizmet perspektifinden değerlendirilmesi
MF Afyonoğlu, AB Bayyar, NF Kesen, B Morgül
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 5 (2), 85-107, 2021
62021
BİREYLERİN ÇOCUK KAYBI VE YAS SÜRECİNİN AİLE SİSTEM TEORİSİ TEMELİNDE SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
MF Afyonoğlu, NF Kesen, M Canpunar, M Yavuz
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 59-81, 2021
62021
ÇOCUK YUVASI VE YETİŞTİRME YURDU DENEYİMİ OLAN YETİŞKİNLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
NF Kesen, S Daşbaş
Toplum ve Sosyal Hizmet 26 (2), 73-86, 2015
62015
PSİKOLOJİ, PDR VE SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU STİLLERİ, OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
MA Erişen, NF Kesen, S Daşbaş
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1599-1623, 2020
52020
GENÇ YETİŞKİNLERİN KULLANDIKLARI DUYGU STİLLERİ İLE AİLE AİDİYETİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S Karip, NF Kesen, S Daşbaş
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (3), 823-848, 2020
52020
Eğitim, yoksulluk ve kadına yönelik şiddet
R Babahanoğlu, NF Kesen, S Daşbaş
52018
Öğretmenlerin yaşam doyumu ve duygusal zekâ düzeyleri
NF Kesen, M Kırlıoğlu, ME Deniz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 16 (1), 113-141, 2013
52013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20