Follow
Nur Feyzal Kesen
Title
Cited by
Cited by
Year
ERGENLERDE SALDIRGANLIK VE ÖFKE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: YETİŞTİRME YURTLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
NF KESEN, ME DENİZ, N DURMUŞOĞLU
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-364, 2007
1742007
Aile aidiyeti ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması
A MAVİLİ, ÖGDNF KESEN, ÖGDS DAŞBAŞ
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2014
822014
Yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenlerin sürekli öfke ve öfke tarzı düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma
M Deniz, NF Kesen, Ö Üre
26*2006
Üniversite öğrencilerinin duygu stillerinin beş faktör kişilik özellikleri depresyon, anksiyete ve strese göre incelenmesi
NF Kesen
PQDT-Global, 2014
232014
Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin engellilere yönelik tutumları
S Daşbaş, NF Kesen, C Eryılmaz
Sağlık ve Toplum 23 (1), 39-46, 2013
192013
YETİŞTİRME YURTLARINDA KALAN ÇOCUKLARIN KURULUŞA GELİŞ NEDENLERİNİN İNCELENMESİ.
NF Kesen, Ö KARAKuŞ, M Deniz
Journal of Society & Social Work 23 (1), 2012
182012
Attitudes of Social Work Students towards the Ageism.
S DAŞBAŞ, NF KESEN
Journal of International Social Research 8 (38), 2015
162015
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİNİN AİLE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
H ASLANTÜRK, NF KESEN, S DAŞBAŞ
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1579-1598, 2020
102020
Opinions on abortion among a group of university students in Turkey
NF Kesen, G Polat, S Daşbaş
International Journal of Humanities and Social Science 7 (1), 89-95, 2015
92015
Üniversite öğrencilerinin aile aidiyeti ve özgeci davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Konya İli Örneği
SG ÖZDEMİR, S DAŞBAŞ, NF KESEN
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 23 (1), 101-111, 2020
82020
Tek ebeveyn kadınların sorunlarının sosyal hizmet perspektifinden değerlendirilmesi
MF AFYONOĞLU, AB BAYYAR, NF KESEN, B MORGÜL
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 5 (2), 85-107, 2021
62021
Ethical difficulties among Turkish social workers
NF Kesen, D Başer, S Daşbaş, SF Dziegielewski
Journal of Social Service Research 47 (5), 681-693, 2021
62021
BİREYLERİN ÇOCUK KAYBI VE YAS SÜRECİNİN AİLE SİSTEM TEORİSİ TEMELİNDE SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
MF AFYONOĞLU, NF KESEN, M CANPUNAR, M YAVUZ
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 59-81, 2021
62021
Translated article: Family belonging scale: A scale development study
A Mavili, NF Kesen, S Daşbaş
Current Psychology, 1-8, 2021
62021
ÇOCUK YUVASI VE YETİŞTİRME YURDU DENEYİMİ OLAN YETİŞKİNLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
NF KESEN, S DAŞBAŞ
Toplum ve Sosyal Hizmet 26 (2), 73-86, 2015
62015
PSİKOLOJİ, PDR VE SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU STİLLERİ, OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
MA ERİŞEN, NF KESEN, S DAŞBAŞ
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1599-1623, 2020
52020
GENÇ YETİŞKİNLERİN KULLANDIKLARI DUYGU STİLLERİ İLE AİLE AİDİYETİNİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
S KARİP, NF KESEN, S DAŞBAŞ
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (3), 823-848, 2020
52020
THE GERIATRIC MISTREATMENT SCALE: THE VALIDITY AND RELIABILITY OF ITS TURKISH ADAPTATION.
S DAŞBAŞ, D KOÇOĞLU TANYER, NF KESEN
Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 22 (1), 2019
52019
The geriatric mistreatment scale: The validity and reliability of its Turkish adaptation
S Dasbas, D Kocoglu Tanyer, NF Kesen
TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI 22 (1), 91-100, 2019
52019
Eğitim, yoksulluk ve kadına yönelik şiddet
R Babahanoğlu, NF Kesen, S Daşbaş
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20