Müjdat Şakar
Müjdat Şakar
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının
H Erol, A Özdemir
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 4 (1), 9-34, 2014
1012014
Sosyal sigortalar uygulaması
M Şakar
Der Yayınları, 2004
1012004
İş Hukuku Uygulaması: Bireysel ve Toplu İş Hukuku; Basın İş Hukuku; Beniz İş Hukuku
M Şakar
DER Yayınları, 2006
632006
Gerekçeli ve içtihatlı iş kanunu yorumu
M Şakar
Yaklaşım Yayıncılık, 2006
362006
Basın iş hukuku: Gazetecilerin çalışma ilişkileri
M Şakar
Beta, 2002
242002
İnsan kaynakları yöneticisinin el kitabı
N Okakın
Beta, 2015
232015
İş Kanunu Yorumu
M Şakar
Baskı, İstanbul, Yaklaşım Yayıncılık, 2009
212009
sosyal sigortalar uygulaması, 10
M Şakar
Baskı, İstanbul, 2011
172011
Anayasası ve Önceki Anayasalar
M Şakar
Ankara: Beta Yay, 1982
171982
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
M Şakar
Baskı. İstanbul: Beta. TÜİK (2015). Hane Halkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, 2014
162014
Türk sosyal güvenlik hukukunda yaşlıların korunması
M Şakar
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1987
151987
Çalışanları Bekleyen Yeni Tehlike: Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışmalar
M Şakar
Yaklaşım Dergisi, Haziran, 2006
132006
İş Hukuku Uygulaması, 12
M Şakar
Baskı, İstanbul, 2018
122018
ÖLÇÜSÜZ TAŞERONLAŞMAYA KARŞI ÖNLEMLERDE GERİ ADIM: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağına Sıkıştırılan Değişikliğin Değerlendirilmesi
M Şakar
122010
Fazla çalışma ve fazla çalışma sorunları
M Şakar
Yaklaşım Dergisi, Aralık, 2006
92006
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları
İ Çelebî, İİG Problemi
İstanbul, 1996
8*1996
Basın iş sözleşmesinin sona ermesi ve kıdem tazminatı
M Şakar
Çalışma ve Toplum 2 (17), 11-29, 2008
72008
Beta Yayınları
M Şakar, Bİ Hukuku, GÇ İlişkileri
İstanbul, 2002
72002
GSS Bir Sigorta Değil, Sağlık Vergisidir
M Şakar
Mercek 66, 23-29, 2012
62012
İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sebebiyle Sosyal Sigortaların İşverene Rücuunda Kusur Şartının Sınırlanması Sorunu
M Şakar
Sicil-İş Hukuku Dergisi, Yıl 1, 129-135, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20