Müjdat Şakar
Müjdat Şakar
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal sigortalar uygulaması
M Şakar
Der Yayınları, 2004
852004
Türkiye’de sağlık reformları ve sağlık harcamalarının değerlendirilmesi
H Erol, A Özdemir
Sosyal Güvenlik Dergisi 4 (1), 9-34, 2014
702014
İş Hukuku Uygulaması: Bireysel ve Toplu İş Hukuku; Basın İş Hukuku; Beniz İş Hukuku
M Şakar
DER Yayınları, 2006
512006
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları
İ Çelebî, İİG Problemi
İstanbul, 1996
23*1996
Gerekçeli ve içtihatlı iş kanunu yorumu
M Şakar
Yaklaşım Yayıncılık, 2009
212009
Basın iş hukuku: Gazetecilerin çalışma ilişkileri
M Şakar
Beta, 2002
192002
İş Kanunu Yorumu
M Şakar
Baskı, İstanbul, Yaklaşım Yayıncılık, 2009
172009
İnsan kaynakları yöneticisinin el kitabı
N Okakın
Beta, 2015
142015
Anayasası ve Önceki Anayasalar
M Şakar
Ankara: Beta Yay, 1982
141982
Sosyal Sigortalar Uygulaması, 10
M Şakar
Baskı, İstanbul, 2011
132011
ÖLÇÜSÜZ TAŞERONLAŞMAYA KARŞI ÖNLEMLERDE GERİ ADIM: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağına Sıkıştırılan Değişikliğin Değerlendirilmesi
M Şakar
122010
Türk sosyal güvenlik hukukunda yaşlıların korunması
M Şakar
İstanbul Üniversitesi, 1987
101987
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
M Şakar
Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011
92011
Çalışanları Bekleyen Yeni Tehlike: Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışmalar
M Şakar
Yaklaşım Dergisi, Haziran, 2006
82006
İş Hukuku Uygulaması, 12
M Şakar
Baskı. Beta Yayınları. İstanbul, 2018
62018
Basın iş sözleşmesinin sona ermesi ve kıdem tazminatı
M Şakar
Çalışma ve Toplum 2 (17), 11-29, 2008
62008
İşsizlik Sigortasının Türkiye’de Uygulanabilirliği ve Kıdem Tazminatı Müessesesi ile İlişkileri
M Şakar
İş Hukuku Dergisi 2 (2), 195, 1992
61992
Fazla çalışma ve fazla çalışma sorunları
M ŞAKAR
Yaklaşım Dergisi, Aralık, 2006
52006
Meslek yüksekokulları için iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku
M Şakar
Beta Basım Yayım, 2013
42013
İş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve vergi hukuku açısından işçiye ödenecek tazminatlar
M Şakar, A Yiğit Şakar
Yaklaşım Yayınları, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20