Takip et
Hatice Gökçe Bilgiç
Hatice Gökçe Bilgiç
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri
HG Bilgiç, D Duman, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 1-7, 2011
2562011
Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar
AGDHG BİLGİÇ, H Tüzün
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 1 (3), 26-50, 2015
1842015
Türkiye’de Yüksekö¤ retimde Çevrimiçi Ö¤ retimin Durumu:‹ htiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
HG Bilgiç, D Doğan, SS Seferoğlu
Yükseköğretim Dergisi 1 (2), 80-87, 2011
87*2011
Issues and challenges with web-based distance education programs in Turkish higher education institutes
HG Bilgiç, H Tuzun
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (1), 143-164, 2020
602020
Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı sanal sınıf araçlarının karşılaştırılması
D Yıldırım, H Tüzün, M Çınar, A Akıncı, E Kalaycı, HG Bilgiç, Y Yüksel
Akademik Bilişim 451, 456, 2011
42*2011
Digital Natives in Online Learning Environments: New Bottle Old Wine–The Design of Online Learning Environments for Today's Generation
HG Bilgiç, D Doğan, SS Seferoğlu
Handbook of research on engaging digital natives in higher education …, 2016
322016
Sarmal eğitsel oyun tasarımı modeline göre dijital oyun geliştirme süreci:< E-adventure> örneği
D Doğan, M Çınar, HG Bilgiç, H Tüzün
Proceedings of International Play and Toy Congress, 442-452, 2015
202015
The effects of 3D multi-user virtual environments on collaborative learning and social presence
H Tüzün, HG Bilgiç, SY Elçi
International Electronic Journal of Elementary Education 11 (3), 221-231, 2019
152019
Evaluation of the emergency remote teaching process during the COVID-19 pandemic: Implications based on students’ views
HG Bilgiç
Asian Journal of Distance Education 16 (2), 2021
122021
ADAY ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ALGISI: METAFOR ANALİZİ ÖRNEĞİ
HG Bilgiç
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 11 (2), 211-235, 2021
122021
Gelişen ve değişen üniversiteler ve Türkiye’de yüksek öğretimde çevrimiçi öğretimin durumu
HG Bilgiç, D Doğan, SS Seferoğlu, T Deklarasyonu
Uluslararası Yükseköğretim Kongresi. Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29, 2011
122011
Öğrenme öğretme süreçlerine BİT entegrasyonu ve mesleki gelişim FATİH projesi örneği
Y USLUEL, E KALAYCI, H BİLGİÇ DOĞAN, N ATMAN USLU
92011
Yerleşik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı
H TÜZÜN, H Bilgiç, E Kalaycı, M Çınar, A Akıncı, D Yıldırım, Y Yüksel
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
82011
Frequency and aim of web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools
D Dogan, HG Bilgic, D Duman, SS Seferoglu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 47, 540-551, 2012
72012
Integrating formal and informal learning opportunities of technology in higher education
E Şendurur, HG Bilgiç, P Şendurur
Handbook of research on innovative digital practices to engage learners, 379-400, 2019
52019
Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrimiçi ortamların tasarlanmasındaki etkileri, Akademik Bilişim’11–XIII
HG Bilgiç, D Duman, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı: Malatya, İnönü Üniversitesi, 2011
52011
The characteristic of digital natives’ andtheir effects of on the design of online environments
H Bilgiç, D Duman, S Seferoglu
Proceedings of XIII. Academic Informatics Conference (AB11), 257-263, 2011
52011
Yükseköğretim kurumlarında web tabanlı uzaktan eğitim programları bileşenleri: uygulamalar ve sorun alanları
HGB Doğan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
42014
Reflections on the emergency remote teaching in the pandemic: experiences of pre-service teachers
HG Bilgiç
Bartın University Journal of Faculty of Education 11 (1), 248-266, 2022
32022
Dijital Yerliler Endüstri 4.0'a Doğru Giderken Bilgisayar Bilimleri Öğretimi
HG Bilgiç
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 1, 169-192, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20