Follow
Dilek Uzunçayır
Dilek Uzunçayır
Gazi Üniversitesi / Anadolu Üniversitesi
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul spor tesislerinin ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi derslerine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi
M Kiliç, D Uzunçayir, AM Kinik, A Aksoy, A Bülbül, N Dülger, N Candan, ...
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
142015
Kaynaştırma eğitimi sürecinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri
BE Orhan, D UZUNÇAYIR, L İlhan
Aksaray University Journal of Sport and Health Researches 2 (1), 28-49, 2021
82021
COVİD-19 Pandemi Döneminde Özel Gereksinimli Çocuklarin Fiziksel Aktivite İhtiyaçlari: Ebeveyn Görüş Açisiyla Nitel Bir Değerlendirme
D Uzunçayır, EL İlhan
Spor ve Sağlik Bilimlere Multidisipliner Bakış, 181-217, 2020
82020
Zihinsel yetersizliği olan çocuklarda uyarlanmış su içi egzersizlerin sosyal beceriler üzerine etkisi
MYA Kuruoğlu, D Uzunçayır
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 25 (2), 117-126, 2020
62020
Özel gereksinimli bireylerde su içi aktivitelerin sosyal beceri ve yaşam kalitesine etkisi
D Uzunçayır
Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2016
52016
Özel gereksinimli çocuklara antrenör olmak: Antrenör görüşleri doğrultusunda nitel bir değerlendirme
D UZUNÇAYIR, E İLHAN
Güven Yayınları, 2020
42020
HİPPOTERAPİ VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR: EBEVEYN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA
D Uzunçayır, L İlhan
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 19 (2), 32-50, 2021
32021
Uyarlanmış yüzme eğitiminin, özel gereksinimli çocuklar üzerindeki etkilerinin ebeyenleri tarafından seslendirilmesi
MY Albayrak Kuruoğlu, D Uzunçayır
Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 4 (2), 174-186, 2020
32020
Uyarlanmış beden eğitimi ve spor
E YARIMKAYA, E İLHAN, D UZUNÇAYIR
Pegem Akademi, 2022
22022
Yoga Temelli Fiziksel Aktivite Programına Katılan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Kazanımları; Ebeveyn Ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Fenomolojik Bir Araştırma
D Uzunçayır, SH Yılmaz, YE Yarayan
Trakya Eğitim Dergisi, 2165-2177, 2023
12023
ONLİNE EGZERSİZ EĞİTİMİNE KATILAN KADINLARIN WEB 2.0 ARAÇLARINI KULLANIM DENEYİMLERİ: COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ YAPILAN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
D Uzunçayır, BE Orhan, Y Yardımcı, L İlhan
Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 4 (1), 1-20, 2022
12022
Finding Stability—A Case Report on the Benefits of Adapted Kata Training for Children with Autism Spectrum Disorder
BE Orhan, D Uzunçayır, U Canlı, A Karaçam, AS Özdemir, C Popa, ...
Children 11 (5), 523, 2024
2024
Examining the effects of yoga-based intervention program on children diagnosed with autism spectrum disorder: Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda yoga temelli müdahale …
D Uzunçayır, SH Yılmaz
Journal of Human Sciences 20 (4), 682-693, 2023
2023
Online Egzersiz Eğitimine Katılan Kadınların Web 2.0 Araçlarını Kullanım Deneyimleri: Covıd-19 Pandemi Dönemi Yapılan Nitel Bir Araştırma
D UZUNÇAYIR, B ORHAN, Y YARDIMCI, E İLHAN
Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 4 (1), 2022
2022
Yerel Yönetimlerin Sunduğu Fiziksel Aktivite Hizmetleri, Çalışmayan Kadınların Günlük Yaşamını Nasıl Etkiler? İstanbul İlinde Bir Nitel Araştırma Örneği
MYA Kuruoğlu, D Uzunçayır
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 25 (3), 199-212, 2020
2020
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE İHTİYAÇLARI: EBEVEYN GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR DEĞERLENDİRME
D UZUNÇAYIR, EL İLHAN
MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ, 181, 2020
2020
WOMEN'S EXPERIENCES IN KARATE-DO SPORTS: QUALITATIVE RESEARCH
D UZUNÇAYIR, S YILMAZ, E İLHAN
MOTIVATION TO PARTICIPATE IN A MOTHER-CHILD PHYSICAL ACTIVITY PROGRAM: THE IMPACT AND EVALUATION TRIAD; A FOCUS GROUP RESEARCH STUDY
S YILMAZ, D UZUNÇAYIR, E İLHAN
Understanding The Perspectives of Women on Pilates Through The Use Of Metaphors
BE Orhan, D Uzunçayır, A Karaçam
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences 6 (3), 287-295, 0
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Sorunları, Beklentileri Ve Önerilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
A CEREN, D UZUNÇAYIR, E İLHAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20