Zehra ACAR
Zehra ACAR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Stigma, hopelessness and coping experiences of Turkish women with infertility
Z Kaya, U Oskay
Journal of reproductive and infant psychology 38 (5), 485-496, 2020
42020
Laktasyon sürecini desteklemede tamamlayıcı tıp uygulamaları ve hemşirenin rolü
Z Kaya, B Dişli, G Rathfisch
HEAD 15 (4), 262-268, 2018
12018
Reproductive and Sexual Health in Males with Physical, Hearing, and Vision Disabilities
E Aslan, Z Acar, B Yılmaz
International Journal of Sexual Health, 2021
2021
The Burden and Cost in Urinary Incontinence
Yeni Üroloji Dergisi 16 (1), 65-74, 2021
2021
İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme
Z Kaya, N Şahin
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (4), 328-336, 2019
2019
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
Z Acar
2019
Toplum İçinde Emzirmeye Yönelik Görüş ve Tutumlar
Z Kaya, B Yılmaz, İ Satılmış Güngör
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 6 (3), 595 - 609, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7