Follow
Hasan ZORLU
Hasan ZORLU
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
System identification using Hammerstein model optimized with differential evolution algorithm
S Mete, S Ozer, H Zorlu
AEU-International Journal of Electronics and Communications 70 (12), 1667-1675, 2016
462016
System identification application using Hammerstein model
S Ozer, H Zorlu, S Mete
Sādhanā 41, 597-605, 2016
242016
Identification of bilinear systems using differential evolution algorithm
S Ozer, H Zorlu
Sadhana 36, 281-292, 2011
202011
Optimization of weighted myriad filters with differential evolution algorithm
H Zorlu
AEU-International Journal of Electronics and Communications 77, 1-9, 2017
192017
System identification using Hammerstein model
S Mete, Ş Özer, H Zorlu
2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2014
92014
Chaotic time series prediction using the nonlinear par systems
Ş ÖZER, H Zorlu
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 27 (2), 2012
82012
COMPRASION FOR VOLTERRA SYSTEM IDENTIFICATION
H Zorlu, Ş Özer, Ş Sağıroğlu
52003
An improved Hammerstein model for system identification
S Mete, H Zorlu, S Ozer
Information Innovation Technology in Smart Cities, 47-61, 2018
42018
A comparison study of system identification using Hammerstein model
Ş Özer, H Zorlu, S Mete
2015 11th International Conference on Innovations in Information Technology …, 2015
42015
DOĞRUSAL OLMAYAN PAR SİSTEMLER KULLANILARAK KAOTİK ZAMAN SERİSİ KESTİRİMİ
Ş Özer, H Zorlu
Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University/Gazi …, 2012
42012
Neuro-fuzzy soft-switching hybrid filter for impulsive noisy environments
Ş ÖZER, H Zorlu
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 19 (1), 73-85, 2011
42011
A new hybrid model based on neuro fuzzy network soft switching mechanism for system identification
M Selçuk, H Zorlu, Ö Şaban
Bilişim Teknolojileri Dergisi 12 (1), 1-8, 2019
32019
System identification using hammerstein model optimized with artificial bee colony algorithm
H ZORLU, M Selçuk, Ö Şaban
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (1), 83-98, 2018
32018
Identification of nonlinear systems using Clonal Selection algorithm
H Zorlu, S Ozer
2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2009
22009
Parçacık Filtresinin Optimizasyonu için Genetik Algoritma Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım
FS Turgun, H Zorlu
Bozok Journal of Engineering and Architecture 2 (1), 24-33, 2023
12023
Genetik Algoritma Kullanılarak Ağırlıklandırılmış Myriad Filtrelerin Optimizasyonu
H Zorlu, Ş Sunca
International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative …, 2017
12017
Identification of nonlinear volterra systems using differential evolution algorithm
H Zorlu, Ş Özer
National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, 630-633, 2010
12010
AN IMPROVED WIENER MODEL FOR SYSTEM IDENTIFICATION
M Selçuk, H ZORLU, Ö Şaban
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9 (2), 796-810, 2020
2020
YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZE EDİLEN HAMMERSTEIN MODEL KULLANARAK SİSTEMLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
H ZORLU, Ö Şaban
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (1), 83-98, 2018
2018
DOĞRUSAL OLMAYAN PAR SİSTEMLER KULLANILARAK KAOTİK ZAMAN SERİSİ KESTİRİMİ
Ö Şaban, H ZORLU
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 27 (2), 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20