Follow
İsmail Atamulu
İsmail Atamulu
Medenî Hukuk Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi
İ Atamulu
362014
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA MUVAZAA
İ ATAMULU
302017
Borçlar hukuku: genel hükümler; ders kitabı
M Dogan, G Şahan, İ Atamulu
Seçkin, 2019
172019
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2
M Doğan, G Şahan, İ Atamulu
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021
162021
GENEL İŞLEM ŞARTLARINDA ŞAHSÎ (BİREYSEL) ANLAŞMANIN MEVCUDİYETİNİ İSPAT YÜKÜ
İ Atamulu
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (1), 101-147, 2018
142018
Türk Medenî Kanununda Olağanüstü Mal Rejimi ve Özellikle Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Halleri
İ Atamulu
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1-2), 151-181, 2010
22010
ANONİM ŞİRKETİN SERMAYE BORCUNUN ÖDENMESİ İÇİN PAY SAHİPLERİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK FİNANSAL DESTEK SAĞLAMASI
İ Atamulu, AA YÜCE
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 7 (2), 213-237, 2021
12021
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ SEBEBİYLE BORCUN SONA ERMESİ (TBK m. 135)
İ ATAMULU, E KÖROĞLU
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (1), 149-181, 2018
2018
Muvazaa mı, İnançlı İşlem mi?(Muvazaa ile İnançlı İşlemin Karşılaştırılması)
İ Atamulu
Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG, 540, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9