Follow
Yasemin Ozdem-Yilmaz
Yasemin Ozdem-Yilmaz
Verified email at mu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Research trends on argumentation in science education: A journal content analysis from 1998–2014
S Erduran, Y Ozdem, JY Park
International Journal of STEM Education 2, 1-12, 2015
2672015
The nature of pre-service science teachers’ argumentation in inquiry-oriented laboratory context
Y Ozdem, H Ertepinar, J Cakiroglu, S Erduran
International Journal of Science Education 35 (15), 2559-2586, 2013
1792013
What is that thing called climate change? An investigation into the understanding of climate change by seventh-grade students
Y Özdem, B Dal, N Öztürk, D Sönmez, U Alper
International Research in Geographical and Environmental Education 23 (4 …, 2014
1262014
Discovery Learning-Jerome Bruner
Y Ozdem-Yilmaz, K Bilican
Science Education in Theory and Practice: An Introductory Guide to Learning …, 2020
962020
The pedagogy of argumentation in science education: science teachers’ instructional practices
Y Özdem Yilmaz, J Cakiroglu, H Ertepinar, S Erduran
International Journal of Science Education 39 (11), 1443-1464, 2017
912017
An investigation of elementary students’ scientific literacy levels
Y Özdem, P Çavaş, B Çavaş, J Çakıroğlu, H Ertepınar
Journal of Baltic Science Education 9 (1), 6-19, 2010
742010
Turkish pre-service elementary science teachers' scientific literacy level and attitudes toward science.
PH Cavas, Y Ozdem, B Cavas, J Cakiroglu, H Ertepinar
Science Education International 24 (4), 383-401, 2013
702013
A model for pre-service teachers' climate change awareness and willingness to act for pro-climate change friendly behavior: adaptation of awareness to climate change questionnaire
B Dal, U Alper, Y Özdem-Yilmaz, N Öztürk, D Sönmez
International Research in Geographical and Environmental Education 24 (3 …, 2015
542015
Research trends in science education from the perspective of Journal of Baltic Science Education: A content analysis from 2002 to 2011
B Cavas, P Cavas, Y Ozdem, M Rannikmae, H Ertepinar
Journal of Baltic Science Education 11 (1), 94, 2012
282012
FARKLI BRANŞLARDAKİ ALAN ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL YAPILANDIRICI YAKLAŞIMLA BİLİM ANLAYIŞLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Y Özdem, B Demirdöğen, SN Yeşiloğlu, M Kurt
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (4), 263-292, 2010
252010
İlk ve ortaokul öğretmen ve yöneticilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Y Yılmaz
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, 2014
242014
Pedagogically Desirable Science Education: Views on Inquiry-Based Science Education in Turkey.
Y Ozdem-Yilmaz, B Cavas
Journal of Baltic Science Education 15 (4), 506-522, 2016
202016
Investigation of Science Teachers' Professional Development Needs for Learning in Science Centers
F Koseoglu, S Tahancalio, U Kanlı, Y Özdem Yılmaz
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 45 (203), 2020
18*2020
Fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırmacı sorgulamacı laboratuvar ortamında yaptıkları bilimsel tartışmanın doğası
Y Özdem
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2009
182009
Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algıları ile STEM’e Yönelik Algı ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
G Öner, YÖ Yılmaz
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (3), 837-861, 2019
162019
Tracking the Footprints of Nature of Science in the Path of Learning How to teach it
K Bilican, Y Ozdem-Yılmaz, C Oztekin
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 10 (6), 595-608, 2014
112014
The knowledge about the adolescent girls’ genitals and hygiene who live in Sanliurfa, applications and factors that affect: Şanlıurfa’da adölesan dönemde kızların genital bölge …
Y Yılmaz, S Kahraman
Journal of Human Sciences 16 (3), 823-832, 2019
92019
An Investigation of Pattern Problems Posed by Middle School Mathematics Preservice Teachers Using Multiple Representation.
Y Yilmaz, S Durmus, H Yaman
International Journal of Research in Education and Science 4 (1), 148-164, 2018
72018
Bilim Merkezleri için Geliştirilen Adli Tıp Atölyesi ve Öğretmen ve Eğitmenlerin Atölye Hakkında Görüşleri
Y Özdem Yılmaz, F Köseoğlu, N Aktaş
Başkent University Journal of Education 5 (1), 11-26, 2018
72018
Ana akım medyada yer alan eğitim haberlerinin söylem seçkinleri açısından analizi
Y Yılmaz
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi …, 2015
72015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20