Follow
MUSTAFA KILIC
MUSTAFA KILIC
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ecological requirements of Ostracoda (Crustacea) in a heavily polluted shallow lake, Lake Yeniçağa (Bolu, Turkey)
O Külköylüoğlu, M Dügel, M Kılıç
Ostracodology—Linking Bio-and Geosciences: Proceedings of the 15th …, 2007
732007
Numerical optimization of eigenvalues of Hermitian matrix functions
E Mengi, EA Yildirim, M Kilic
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 35 (2), 699-724, 2014
622014
İmam-Hatip Ortaokul ve Liselerinde Kur’an eğitimi üzerine bir araştırma
M Kiliç
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 (47), 69-106, 2014
442014
KIRAAT TEFSİR İLİŞKİSİ ZEMAHŞERÎ ÖRNEĞİ
M Kılıç
M. Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2015
232015
Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Kıraat Olgusu
M Kılıç
Basılmamış Doktora Tezi) MÜSBE, İstanbul, 2014
192014
Türkiye Ostracoda (Crustacea) Faunası
D Gülen, S Altınsaçlı, C Kubanç, M Kılıç
The TBAG project report 989, 1-45, 1994
171994
İbn-i Kemal: Hayatı, Tefsire Dair Eserleri ve Tefsirindeki Metodu
M Kılıç
Yayımlanmamış doktora tezi) Erzurum: Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler …, 1981
161981
Âlim ve Devlet Adamı Olarak Eyyubî Meliki “el-Melikü’l Muazzam “(576-624/1180-1227)
M Kılıç
CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (2), 343-361, 2006
142006
Laik Türkiye İçin Yükselen Alevilik
MC Kılıç
İstanbul: Kum Saati Yayınları, 2006
132006
İstanbul Boğazı Karadeniz Girişi Ostrakod (Crustacea) Faunası ve Zoocoğrafyası
M Kiliç
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
131992
2000-2001 Akademik Yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi I
M Kılıç
Sınıflarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerinin Niteliklerinin Bazı Değişkenlere …, 2002
122002
The Ostracods species collected from coasts of the Gökçeada (Imbroz) Island (Aegean Sea)
M Kılıç, S Altınsaçlı, H Balkıs, N Balkıs
significance 6 (1), 2000
122000
Zemahşerî’nin Kıraatleri Kabul Şartları
M KILIÇ
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 (48), 149-184, 2015
112015
Dış ticaret ve lojistik arasındaki ilişki: Yükselen piyasa ekonomisindeki ülkelerde panel veri analizi
M Kılıç, SU Koçdemir
1st International Economics and Business Symposium, 219-232, 2018
102018
TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERİN ÖZ-ETKİLİLİK DÜZEYLERİ ve SAĞLIK KONTROL ODAĞI İLE İLİŞKİSİ
M Kiliç, S ARSLAN
102016
Fatımî Halifesi el-Hâkim’e Karşı Ebû Rekve İsyanı ve Abbasî-Fâtımî Rekabetinin Bir Örneği Olarak Dârü’l-Hikme
M Kılıç
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 8, 199-220, 2008
72008
İbn Kuteybe’nin Yedi Harf Anlayışı
M KILIÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 217-258, 2020
52020
Kur'an'daki alevilik
MC Kılıç
Tyana, 2014
52014
Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Kıraat Olgusu (yayımlanmamış doktora tezi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)
M Kılıç
İstanbul, 2014
52014
Karadeniz kıyıları ostracod (Crustacea) faunası [The Ostracoda (Crustacea) fauna of the Black Sea coasts]
M Kılıç
PhD Thesis, İstanbul University, İstanbul, 1997
51997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20