Hüseyin Soylu
Hüseyin Soylu
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Adalet Ağaoğlu’nun Öykülerinde Anlatı Temposu
H Soylu
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 60 …, 2020
2020
Melih Cevdet Anday’ın “İkaros’ un Ölümü” Adlı Şiirinde Göstergelerarası Etkileşim ve Ekfrasis
H Soylu
Folklor/Edebiyat 26 (104), 907-918, 2020
2020
Adalet Ağaoğlu’nun Öykülerinde Diyalektik İmge
H Soylu
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2020 (43), 133-148, 2020
2020
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİ ANLATI FORMU VE TANRISAL KONUM: MARQUEZ’İN “ÜÇÜNCÜ TESLİMİYET” VE KUTLAR’IN “HADİ” ADLI ÖYKÜLERİ
H Soylu
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 3 (1), 2020
2020
ALBERT CAMUS’NÜN YABANCI ROMANINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
H Soylu
Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu International Culture, Art …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5