Izzet Fidanci
Izzet Fidanci
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
While studies on COVID‐19 vaccine is ongoing, the public’s thoughts and attitudes to the future COVID‐19 vaccine
B Akarsu, D Canbay Özdemir, D Ayhan Baser, H Aksoy, İ Fidancı, ...
International journal of clinical practice 75 (4), e13891, 2021
402021
Transtheoretic model in smoking cessation
İ Fidanci, O Ozturk, U Mustafa
Journal of Experimental and Clinical Medicine 34 (1), 2017
152017
Effects of smoking on oral cavity
O Ozturk, I Fidanci, U Mustafa
Journal of Experimental and Clinical Medicine 34 (1), 2017
92017
Kendi evi ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda, denge ve yürüme skorları ile düşme riskinin karşılaştırılması
E Gümüş, İ Arslan, O Tekin, İ Fidancı, ŞÜ Eren, S Dilber, K Şahin
Ankara Med J 2, 102-10, 2017
52017
Factors affecting the treatment adherence in dyspepsia patients
İ Fidancı, ÜE Şükrü
J Family Med Health Care 1, 8-10, 2015
52015
A general overview on occupational health and safety and occupational disease subjects
İ Fidancı, O Ozturk
Journal of Family Medicine and Health Care 1 (1), 16-20, 2015
42015
Evaluation of the effect of the Covid‐19 pandemic on smoking addiction levels
İ Fidancı, H Aksoy, D Yengil Taci, D Ayhan Başer, M Cankurtaran
International Journal of Clinical Practice 75 (5), e14012, 2021
32021
Association of physical activity and smoking status with mood and anxiety in adolescents
İ Fidancı, İ Arslan, İ Fidancı, DY Taci, G İşcan, E Kıbrıslı, S Özenç, O Tekin
Ankara Medical Journal 16 (1), 2016
32016
The Relationship Between Smoking and Cancer: Mini Review
O Ozturk, İ Fidancı
Cancer Surg 1 (2), 108, 2016
32016
An analysis on sleep quality of the healthcare professionals during the covid-19 pandemic
I Fidanci, O derinöz Güleryüz, I Fidanci
Acta Medica 36, 3797, 2020
22020
A Case of Hypertriglyceridemia Associated with Acitretin Use
İ Fidancı, O Ozturk
Smyrna Medical Journal 2018 (3), 44-46., 2018
2*2018
Çocuklarda sigara dumanına maruziyetin kanıtları ile sigara içme durumunu öngören karar denge ölçeği’nin değerlendirilmesi
İ Fidancı, O Öztürk, İ Fidancı, G İşcan
e-ISSN: 2148-550X Cilt, 47, 2018
22018
Gebelerin Sigaranın Bebeğe Zararları Hakkındaki Farkındalıkları-Çok Merkezli Birinci Basamak Araştırması
O ÖZTÜRK, Ü Mustafa, G ÖZTÜRK, İ FİDANCI, Ö KIZILTAŞ
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 12 (4), 233-238, 2018
22018
Evaluation of the relation between reasons for initiating smoking and dependence level
BM YALCIN, İ FIDANCI, O OZTURK
Journal of Experimental and Clinical Medicine 34 (1), 2017
22017
Tip 2 Diyabet Hastalarında Psikolojik Belirtilerin İncelenmesi.
Ö Kızıltaş, İ Arslan, A Kuzulu, M Çelik, O Tekin, E Çiğdem, İ Fidancı, ...
Konuralp Medical Journal/Konuralp Tip Dergisi 8 (3), 2016
22016
Sigara Bırakma Başarısında; Çay, Kahve, Alkol İçme Alışkanlıklarının, Kilo Alma Korkusunun ve Tedavi Yöntemlerinin Rolü
İ Fidancı, İ Arslan, O Tekin, E Gümüş
Konuralp Tıp Dergisi 8 (2), 132-136, 2016
22016
The Impact of the COVID‐19 Pandemic on Pediatric Emergency Service
İ Fidanci, MA Taşar, B Akintuğ, İ Fidanci, İ Bulut
International Journal of Clinical Practice, e14398, 2021
12021
Investigation of healthy living behaviors of parents with disabled children
A Ozpak, O Tekin, I Arslan, B Gurhan, M Ozdas, M Celik, O Ariman, ...
12017
Engelli Çocuk Sahibi Olan Ebeveynlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
AM ÖZPAK, O Tekin, İ Arslan, B Gürhan, MS Özdaş, M Çelik, OÖ ARIMAN, ...
Konuralp Medical Journal 9 (3), 188-195, 2017
12017
Aile hekimliği poliklinik hastalarının son 3 yıl retrospektif değerlendirilmesi
İ Fidancı, ŞÜ Eren, İ Arslan, O Tekin
Konuralp Tıp Dergisi 8 (3), 151-7, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20