Follow
Cengiz Bahçekapılı
Cengiz Bahçekapılı
Marmara Üniversitesi İktisat Profesörü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The impacts of forced migration on regional economies: The case of Syrian refugees in Turkey
C Bahcekapili, B Cetin
International Business Research 8 (9), 1, 2015
732015
Küreselleşme sürecinde güçsüzleşen ulus-devlet: Türkiye'nin küresel politik iktisadı
C Bahçekapılı
Derin Yayınları, 2009
302009
İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları
A Soyak, C Bahçekapılı
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi 13 (144), 48-61, 1998
251998
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 2011 SONRASI SINIRLI BÜYÜMENİN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
C BAHÇEKAPILI
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (1), 111-124, 2015
162015
Türkiye'nin ödemeler dengesi
C Bahçekapılı
Derin Yayınları, 2015
82015
İktisadi Krizler-IMF Politikalari İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansimalari
A SOYAK, C BAHÇEKAPILI
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yõl 13, 0
2
An Unhappy Stop on the Way to Development: The Middle Income Trap in the Turkish Economy
C Bahcekapili
International Research Conferance on Business, Economics and Social Sciences, 2015
12015
Economic Crises and IMF’s Economic Policies: The Reflections on a Quarterly Publication of IMF and World Bank “Finance and Development
A Soyak, C Bahçekapılı
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 1998
1998
AVRUPA KITASINDA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDAKİ ENTEGRASYON HAREKETLERİ
C Bahçekapılı
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9