Takip et
Fatma Albayrak
Fatma Albayrak
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çeviri çocuk kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi
O Mert, F Albayrak, N Serin
Ana Dili Eğitimi Dergisi 1 (3), 58-73, 2013
502013
Türkçe öğrenen Moğol öğrencilerin yazılı anlatım yanlışlarının dil bilgisi açısından değerlendirilmesi
F Albayrak
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2010
372010
Değerler Eğitimi Bağlamında Türkçe Dersi: Program ve Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı İncelenmesi.
A Küçükoğlu, F Albayrak, N Serin
Journal of Mother Tongue Education/Ana Dili Egitim Dergisi 8 (4), 2020
212020
Köktürk ve Uygur Dönemi eserlerindeki değerler ve bu değerlere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri
F Albayrak
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
192017
Kutadgu Bilig ve Marifetname’de Kadın Algısı
F Albayrak, N Serin
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (37), 16-37, 2015
162015
Eski Türk eserlerine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi
E Bay, OMSAF Albayrak
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 1 (2), 70-82, 2012
162012
Analysis of the mistakes done by the foreign students in the written language while learning Turkey Turkish
O Mert, K GÜNDOĞDU, F Albayrak
International Journal of Humanities and Social Science 3 (2), 130-141, 2013
82013
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının metinlerinde ünlülerin yazımıyla ilgili karşılaşılan farklılıklar
O Mert, F Albayrak
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (2), 86-115, 2013
72013
Gazi Üniversitesi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe 1 2 Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi
F Albayrak, N Serin
5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2012
72012
MOĞOLİSTAN’DA TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
F ALBAYRAK
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 4 (3), 918-954, 2015
62015
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
F Albayrak, O Erciyas
Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük: I. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, 2019
32019
TÜRKÇE VE MOĞOLCADA KÖKTEŞ SÖZCÜKLERİN OLUŞTURDUĞU BİRLEŞİK FİİL YAPILARI ÜZERİNE
F Albayrak, B Gül
ORHUN’DAN ANADOLU’YA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, 2018
22018
MOĞOLİSTAN'DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ
F ALBAYRAK
TÜRKÇE'NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE UYGULAMALAR 2, 2016
22016
“Konya Şehrengizi” ve “Karaman Şehrengizi” Adlı Eserler Üzerine
F Albayrak
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 1 (2), 161-175, 2012
22012
Türkçe Dil Bilgisi Öğretimine Bütüncül Bir Yaklaşım: Dil Bilgisiyle İlgili Kazanımların Program ve Ders Kitaplarındaki Görünümleri
F Albayrak
Ana Dili Eğitimi Dergisi 10 (4), 829 - 857, 2022
12022
STATISTICAL ANALYSIS FROM A PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF HIGH FREQUENCY WORDS IN TURKISH ACADEMIC VOCABULARY
B Tüfekçioğlu, F Albayrak
International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC) 7 (18 …, 2022
12022
ANALYSIS OF WRITTEN EXPRESSIONS OF TURKISH LEARNERS’ AS A SECOND LANGUAGE IN TERMS OF TYPOLOGICAL FEATURES OF TURKISH
F Albayrak, B Tüfekçioğlu
International Journal of Education Technology and Scientific Researches …, 2022
12022
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE TÜRKÇENİN İKİNCİ / YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE DAİR BİR DİL İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI
F Albayrak, O Erciyas
International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS) 13 (49), 1069-1091, 2022
12022
The effect of task-based out-of-class activities on language learning processes to create a natural language environment in teaching Turkish to foreigners
F Albayrak, N Serin
Biruni Üniversitesi, 2022
12022
Moğolistan’da Türkiye Türkçesi-Moğolca üzerine yapılan çalışmalar ve Türkçe öğretimi
F Albayrak, A BATCHULUUN
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 131-156, 2019
12019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20