Takip et
Cemil Öztürk
Cemil Öztürk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış, Cemil Öztürk
C Öztürk
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 1-28, 2009
8162009
Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazili materyaller
C Öztürk, R Otluoğlu
Ankara: Pegem Yayınları, 2002
6352002
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
CÖD Dilek
Pegem Yayınları, Ankara, 2003
398*2003
Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası
C Öztürk
Ankara: TTK Yayınları, 1996
3151996
Türkiye'de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar
C Öztürk
296*2005
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları
C Öztürk, D Dilek
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi, 47-81, 2002
1662002
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi
C Öztürk, H Deveci
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları içinde, 2011
1412011
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (2), 854-859, 2011
1342011
İLKÖĞRETİM 4-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK
C Öztürk, AGN BAYSAL
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 11-20, 1999
127*1999
21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi
C Öztürk
İstanbul: DEM Yayınları, 2004
120*2004
Sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk
Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2012
1112012
Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi
C Öztürk, R Otluoğlu
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 15 …, 2002
1092002
Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi
C Öztürk
Ankara: Pegem Akademi, 2012
842012
Dârülmuallimîn
C Öztürk
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları İslâm Ansiklopedisi içinde 8, 551-552, 1993
691993
diğerleri; 2002
C Öztürk, D Dilek
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 0
66*
Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği
A Katılmış, H Ekşi, C Öztürk
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 50-87, 2010
622010
Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Vatandaşlığa Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Tutumlarına Etkisi ve Dijital Vatandaşlık Anlayışlarına Yansımaları-The …
H Karaduman, C Öztürk
Journal of Social Studies Education Research 5 (1), 38-78, 2014
592014
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları
C Öztürk, H Deveci
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2011
492011
Türk Tarihi ve Kültürü
C ÖZTÜRK
PegemA Y., Ankara, 2004
462004
Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme, 75 Yılda Eğitim
C ÖZTÜRK
Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999
44*1999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20