Cemil Öztürk
Cemil Öztürk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış, Cemil Öztürk
C Öztürk
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 1-28, 2009
4942009
Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazili materyaller
C Öztürk, SC Keskin, R Otluoğlu
Ankara: Pegem Yayınları, 2002
4022002
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
CÖD Dilek
Pegem Yayınları, Ankara, 2003
246*2003
Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası
C Öztürk
Ankara: TTK Yayınları, 1996
2171996
Türkiye'de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar
C Öztürk
198*2005
21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi
C Öztürk
İstanbul: DEM Yayınları, 2004
127*2004
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları
C Öztürk, D Dilek
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi, 47-81, 2002
1112002
İLKÖĞRETİM 4-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK
C Öztürk, AGN BAYSAL
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 11-20, 1999
96*1999
Sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk
Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, 2012
932012
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (2), 854-859, 2011
922011
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi
C Öztürk, H Deveci
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları içinde, 2011
742011
Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi
C Öztürk, R Otluoğlu
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 15, 173-182, 2002
732002
diğerleri; 2002
C Öztürk, D Dilek
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 0
72*
Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme, 75 Yılda Eğitim
C ÖZTÜRK
Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999
40*1999
Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği
A Katılmış, H Ekşi, C Öztürk
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 50-87, 2010
342010
Prof. Dr. Yahya Akyüz İle Onun Türk Eğitim Tarihiyle Özdeşleşen Yaşamı ve Eğitim Görüşleri Üzerine Söyleşi
C Öztürk, İ Fındıkçı
Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve …, 2011
322011
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları
C Öztürk, H Deveci
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2011
322011
Sosyal bilgiler ders kazanımlarıyla bütünleştirilmiş karakter eğitimi programının etkililiği
A KATILMIŞ, H Ekşi, C Öztürk
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (2), 839-859, 2011
322011
İLKÖĞRETİM OKULU 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE MATERYAL/TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMU
C ÖZTÜRK, S KESKİN, Y KESKİN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 19 …, 2004
252004
Türk Tarihi ve Kültürü
C ÖZTÜRK
PegemA Y., Ankara, 2004
25*2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20