Cemil Öztürk
Cemil Öztürk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış, Cemil Öztürk
C Öztürk
Sosyal Bilgiler Öğretimi, 1-28, 2009
3992009
Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazili materyaller
C Öztürk, SC Keskin, R Otluoğlu
Ankara: Pegem Yayınları, 2002
3342002
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
CÖD Dilek
Pegem Yayınları, Ankara, 2003
203*2003
Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası
C Öztürk
Ankara: TTK Yayınları, 1996
1791996
Türkiye'de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar
C Öztürk
172*2005
İLKÖĞRETİM 4-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK
C Öztürk, AGN BAYSAL
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 11-20, 1999
85*1999
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretim programları
C Öztürk, D Dilek
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ögretimi, 47-81, 2002
812002
Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.
A Katilmis, H Eksi, C Ozturk
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (2), 854-859, 2011
792011
21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi
C Öztürk
İstanbul: DEM Yayınları, 2004
69*2004
Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi
C Öztürk, R Otluoğlu
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2002
652002
diğerleri; 2002
C Öztürk, D Dilek
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 0
61*
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi
C Öztürk, H Deveci
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları. Pegem A Yayıncılık, 1-41, 2011
572011
Sosyal bilgiler öğretimi
C Öztürk
Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, 2012
542012
Prof. Dr. Yahya Akyüz İle Onun Türk Eğitim Tarihiyle Özdeşleşen Yaşamı ve Eğitim Görüşleri Üzerine Söyleşi
C Öztürk, İ Fındıkçı
Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve …, 2011
322011
Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği
A Katılmış, H Ekşi, C Öztürk
Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 50-87, 2010
322010
Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi
C Öztürk
Ankara: Pegem Akademi, 2012
272012
Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları
C Öztürk, H Deveci
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 2011
252011
Sosyal bilgiler ders kazanımlarıyla bütünleştirilmiş karakter eğitimi programının etkililiği
A KATILMIŞ, H Ekşi, C Öztürk
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (2), 839-859, 2011
252011
Yeni 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile ilgili öğretmen görüşleri
C Öztürk, G Tuncel
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 14-16, 2006
242006
İLKÖĞRETİM OKULU 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE MATERYAL/TEKNOLOJİ KULLANIM DURUMU
C Öztürk, S Keskin, Y Keskin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 19 …, 2004
222004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20