Takip et
Osman Erganiş
Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
In vitro antibacterial activities of root-canal sealers by using two different methods
FK Çobankara, HC Altinöz, O Erganiş, K Kav, S Belli
Journal of endodontics 30 (1), 57-60, 2004
2332004
An in vitro test model for investigation of disinfection of dentinal tubules infected with Enterococcus faecalis
F Tanriverdi, T Esener, O Erganiş, S Belli
Brazilian dental journal 8 (2), 67-72, 1997
691997
Comparison of antibacterial activity of two dentin bonding systems using agar well technique and tooth cavity model
F Özer, Ş Karakaya, N Ünlü, O Erganiş, K Kav, S Imazato
Journal of dentistry 31 (2), 111-116, 2003
642003
Toxinotyping of Clostridium perfringens isolates by ELISA and PCR from lambs suspected of enterotoxemia
HH HADİMLİ, O Erganiş, Z Sayin, Z Aras
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 36 (4), 409-415, 2012
412012
A comparative study on detection of Ornithobacterium rhinotracheale antibodies in meat-type turkeys by dot immunobinding assay, rapid agglutination test and serum agglutination …
O Erganiş, HH Hadimli, K Kav, M Corlu, D Öztürk
Avian Pathology 31 (2), 201-204, 2002
382002
Hemagglutination, hydrophobicity, enterotoxigenicity, and drug-resistance characteristics of avian Escherichia coli
O Erganiş, O Kaya, M Çorlu, E İstanbulluoğlu
Avian Diseases, 631-635, 1989
351989
Antibiotic susceptibility of Lactococcus garvieae in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) farms.
K Kav, O Erganıs
322008
Oral mikrobiyoloji ve immünoloji
O Erganiş, A Öztürk
Nobel Tıp, 2003
312003
Konya yöresindeki mastitisli ineklerden elde edilen süt örneklerinin mikrobiyel florası ve LDH aktivitesi
M Ateş, O Erganiş, M Çorlu, B Serpek
Turk J Vet Anim Sci 16, 19-29, 1991
291991
I? nek ve Mandalarda Subkli? ni? k Masti? ti? sleri? n Tanısı, Etkenleri? n I? zolasyonu ve Bunlara Karşı Etkili? Anti? bi? yoti? kleri? n Beli? rlenmesi?
E Alaçam, T Tekeli, O Erganiş, AN İzgi
Selçuk Üniversitesi, 1989
281989
Field evaluation of a PCR for the diagnosis of chlamydial abortion in sheep
L Güler, HH Hadimli, O Erganiş, M Ateş, Ü Ok, K Gündüz
Veterinary record 159 (22), 742-745, 2006
272006
Serotypes of Salmonella isolated from feces of cattle, buffalo, and camel and sensitivities to antibiotics in Turkey
HH HADİMLİ, Y Pinarkara, A SAKMANOĞLU, Z Sayin, O ERGANİŞ, ...
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 41 (2), 193-198, 2017
262017
Sütçü ineklerin subklinik mastitislerinde cefoperazonun etkisi üzerinde çalışmalar
E Alaçam, T Tekeli, Y Sezen, O Erganiş
Selçuk Üniv Vet Fak Derg 2, 65-74, 1986
261986
İnek ve koyun mastitislerine sebep olan koagulaz negatif ve pozitif stafilokokların biyotiplerindirilmesi
O Erganiş, Y Kuyucuoğlu, Ü Ok
231995
Investigation of chicken infectious anemia virus infection by PCR and ELISA in chicken flocks
HH Hadimli, O ERGANİŞ, L Güler, US UÇAN
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 32 (2), 79-84, 2008
222008
Konya bölgesinde bulunan gökkuşağı alabalığı (onchyrnus mykiss) çiftliklerinden lactococcus garvieae izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi
K Kav, O Erganiş
202007
Konya bölgesinde koyunlarda atıklara sebep olan Brucella, Campylobacter, Salmonella ve Chlamydia’ların bakteriyolojik ve serolojik incelenmesi
B Kenar, O Erganiş, O Kaya, L Güler
Veterinarium 1 (1), 17-19, 1990
191990
Pnömonili sığır akciğerlerden izole edilen pasteurella haemolytica suşlarının biyotiplendirilmesi ve serotiplendirilmesi
K Gündüz
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998
181998
İmmünoloji
O Erganiş, E İstanbulluoğlu
Mimoza Yayınevi, Konya, 79-92, 1993
181993
Koyun ve kuzu pnömonileri üzerinde etiyolojik survey
O Kaya, O Erganiş
Veterinarium 2 (3-4), 27-29, 1991
181991
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20