Osman Erganiş
Osman Erganiş
Selçuk Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
In vitro antibacterial activities of root-canal sealers by using two different methods
FK Çobankara, HC Altinöz, O Erganiş, K Kav, S Belli
Journal of endodontics 30 (1), 57-60, 2004
1882004
Comparison of antibacterial activity of two dentin bonding systems using agar well technique and tooth cavity model
F Özer, Ş Karakaya, N Ünlü, O Erganiş, K Kav, S Imazato
Journal of dentistry 31 (2), 111-116, 2003
522003
A comparative study on detection of Ornithobacterium rhinotracheale antibodies in meat-type turkeys by dot immunobinding assay, rapid agglutination test and serum agglutination …
O Erganiş, HH Hadimli, K Kav, M Corlu, D Öztürk
Avian Pathology 31 (2), 201-204, 2002
322002
Toxinotyping of Clostridium perfringens isolates by ELISA and PCR from lambs suspected of enterotoxemia
HH HADİMLİ, O Erganiş, Z Sayin, Z Aras
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 36 (4), 409-415, 2012
292012
Hemagglutination, hydrophobicity, enterotoxigenicity, and drug-resistance characteristics of avian Escherichia coli
O Erganiş, O Kaya, M Çorlu, E İstanbulluoğlu
Avian diseases, 631-635, 1989
291989
Konya yöresindeki mastitisli ineklerden elde edilen süt örneklerinin mikrobiyel florası ve LDH aktivitesi
M Ateş, O Erganiş, M Çorlu, B Serpek
Turk J Vet Anim Sci 16, 19-29, 1991
231991
Investigation of chicken infectious anemia virus infection by PCR and ELISA in chicken flocks
HH Hadimli, O ERGANİŞ, L Güler, US UÇAN
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 32 (2), 79-84, 2008
202008
Sütçü ineklerin subklinik mastitislerinde cefoperazonun etkisi üzerinde çalışmalar
E Alaçam, T Tekeli, Y Sezen, O Erganiş
Selçuk Üniv Vet Fak Derg 2, 65-74, 1986
191986
İnek ve koyun mastitislerine sebep olan koagulaz negatif ve pozitif stafilokokların biyotiplerindirilmesi
O ERGANİŞ, Y KUYUCUOĞLU, Ü OK
Veterinarium 6 (1-2), 23-27, 1995
181995
İnek ve mandalarda subklinik mastitislerin tanısı, etkenlerin izolasyonu ve bunlara karşı etkili antibiyotiklerin belirlenmesi
E Alaçam, T Tekeli, O Erganiş, N İzgi
SÜ Vet Fak Derg 5 (1), 91-101, 1989
171989
Field evaluation of a PCR for the diagnosis of chlamydial abortion in sheep
L Güler, HH Hadimli, O Erganiş, M Ateş, Ü Ok, K Gündüz
Veterinary record 159 (22), 742-745, 2006
162006
Koyun ve kuzu pnömonileri üzerinde etiyolojik survey
O Kaya, O Erganiş
Veterinarium 2 (3-4), 27-29, 1991
141991
Serotypes of Salmonella isolated from feces of cattle, buffalo, and camel and sensitivities to antibiotics in Turkey
HH HADİMLİ, Y Pinarkara, A SAKMANOĞLU, Z Sayin, O ERGANİŞ, ...
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 41 (2), 193-198, 2017
132017
Evaluation of three different vaccination regimes against Newcastle disease in central Anatolia
O ERGANİŞ, US Uçan
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27 (5), 1065-1069, 2003
122003
Konya bölgesinde koyunlarda atıklara sebep olan Brucella, Campylobacter, Salmonella ve Chlamydia’ların bakteriyolojik ve serolojik incelenmesi
B Kenar, O Erganiş, O Kaya, E Güler
Veterinarium 1 (1), 17-19, 1990
121990
Plasmids and protein patterns of Escherichia coli isolated from bovine mastitis in Konya, Turkey
US UÇAN, L Açik, A Çelebi, O ERGANİŞ, E Arslan
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29 (2), 475-480, 2005
112005
Mycoplasma infections in dairy cattle farms in Turkey
Z Sayin, A SAKMANOĞLU, US Uçan, A Uslu, HH Hadimli, Z Aras, ...
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 40 (5), 569-574, 2016
102016
Konya bölgesinde bulunan gökkuşağı alabalığı (Onchyrnus mykiss) çiftliklerinden Lactococcus garvieae izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi
K KAV, O ERGANİŞ
Veteriner Bilimleri Dergisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 23 (1 …, 2007
92007
Stabilize rumen ekstraktının broyler rasyonlarında kullanılması
ŞD Tuncer, Y Şanlı, K Küçükersan, A Filazi, O Erganiş, M Çorlu, E İmece
VIV. Poultry Yutav 99, 3-6, 1999
91999
İzmir mezbahalarında kesilen hayvanlardan Salmonella izolasyonu ve serotiplendirilmesi
S Gökçen, O Erganiş
Bornova Vet Kont Araşt Enst Md Derg 21, 91-111, 1996
91996
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20