Gökhan Civelek
Gökhan Civelek
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
XVII. Yüzyıl Ortalarında Elit Bir Kadının Terekesi: Manastır’lı Ayşe Hatun
G Civelek
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 2015
52015
XVII. Yüzyıl Ortalarına Doğru İvraca Kazası (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre)/Ivraca Township Towards the Midst of XVIIth Century (According to the Avariz Register of 1642)
S Demir, G Civelek
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 161-174, 2015
2015
XVII. YÜZYIL ORTALARINDA ELİT BİR KADININ TEREKESİ: MANASTIR’LI AİŞE HATUN
G CİVELEK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 241-259, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–3