Gökhan Civelek
Gökhan Civelek
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
XVII. Yüzyıl Ortalarına Doğru İvraca Kazası (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre)/Ivraca Township Towards the Midst of XVIIth Century (According to the Avariz Register of 1642)
S Demir, G Civelek
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 161-174, 2015
2015
XVII. YÜZYIL ORTALARINDA ELİT BİR KADININ TEREKESİ: MANASTIR’LI AİŞE HATUN
G CİVELEK
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 241-259, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2