Fevzi yilmaz
Fevzi yilmaz
Biyoloji Bölümü Profesörü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Heavy metals in water, sediment and tissues of Leuciscus cephalus from a stream in southwestern Turkey
A Demirak, F Yilmaz, AL Tuna, N Ozdemir
Chemosphere 63 (9), 1451-1458, 2006
5412006
Heavy metal levels in two fish species Leuciscus cephalus and Lepomis gibbosus
F Yılmaz, N Özdemir, A Demirak, AL Tuna
Food chemistry 100 (2), 830-835, 2007
4582007
The comparison of heavy metal concentrations (Cd, Cu, Mn, Pb, and Zn) in tissues of three economically important fish (Anguilla anguilla, Mugil cephalus and Oreochromis …
F Yilmaz
Turkish Journal of Science & Technology 4 (1), 2009
1772009
Mumcular Baraji (Muğla-Bodrum)'nin fiziko-kimyasal özellikleri
F YILMAZ
Ekoloji 13 (50), 10-17, 2004
592004
Sources and distribution of trace metals in the Saricay stream basin of southwestern Turkey
AL Tuna, F Yilmaz, A Demirak, N Ozdemir
Environmental monitoring and assessment 125 (1-3), 47-57, 2007
582007
An investigation on fishes of Gökova bay (Southern Aegean Sea)
F Öğretmen, F Yılmaz, HT Koç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 19-36, 2005
562005
Bioaccumulation of heavy metals in water, sediment, aquatic plants and tissues of Cyprinus carpia from Kizilirmak, Turkey
F Yilmaz
Fresen. Environ. Bull 15, 362-371, 2006
422006
Reproductive biology of the tench Tinca tinca (L., 1758) inhabiting Porsuk Dam lake (Kutahya, Turkey)
F Yilmaz
Fisheries Research 55 (1-3), 313-317, 2002
302002
A Taxonomical Study on the Inland Water Fishes of Muğla.
F Yılmaz, M Barlas, B Yorulmaz, N Özdemir
Su Ürünleri Dergisi 23 (1), 2006
272006
The fish fauna of Eşen stream (Fethiye-Muğla)
MA Onaran, N Özdemir, F Yılmaz
International Journal of Science and Technology 1 (1), 35-41, 2006
272006
Natural and anthropogenic factors affecting the nest-site selection of Loggerhead Turtles, Caretta caretta, on Dalaman-Sarıgerme beach in South-west Turkey: (Reptilia: Cheloniidae)
Y Kaska, E Başkale, R Urhan, Y Katılmış, M Gidiş, F Sarı, D Sözbilen, ...
Zoology in the Middle East 50 (1), 47-58, 2010
202010
Dicle Nehrinde yaşayan Capoeta trutta (Heckel; 1843)'nın beslenme organizmaları ve bu organizmaların aylara ve yaşlara göre değişimleri
F Yılmaz, K Solak
201999
Dalaman Çayı üzerindeki Bereket Hidro-Elektrik Santrali Baraj Gölü suyunun bazı fiziko-kimyasal parametrelerinin ve balık faunasının araştırılması
N Özdemir, F Yılmaz, B Yorulmaz
Ekoloji 16 (62), 30-36, 2007
182007
Heavy metal concentrations in fish (Cyprinus carpio and Carassius carassius) sediment and water found in the Geyik Dam Lake, Turkey
N Özdemir, F Yılmaz, A Levent Tuna, A Demirak
Fresenius Environmental Bulletin 5, 798-804, 2010
172010
The assessment of heavy metal content by using bioaccumulation indices in European chub, Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
B Oglu, B Yorulmaz, TO Genc, F Yilmaz
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 10 (2), 85-94, 2015
112015
An investigation of demersal fishes of Gokova Bay in Aegean Sea
F Ozic, F Yilmaz
Ekoloji, 2006
112006
Porsuk Baraj Gölü'nde Yaşayan Cyprinus carpio L. 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)'nın Biyo-Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma
F Yılmaz
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1997
111997
Akçay (Muğla-Denizli) balıkları üzerine bir araştırma
F Yılmaz, M Barlas, E Kiriş, CN Solak
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 15 (2), 147-155, 2003
102003
Microflora on the skin of European eel (Anguilla anguilla L., 1758) sampled from Creek Yuvarlakcay, Turkey
A Ugur, F Yılmaz, N Sahin
Israeli Journal of Aquaculture-BAMIGDEH, 2002
92002
Sarıçay (Milas) ve Dipsiz-Çine Çaylarında Yaşayan Yeni Bir Ekzotik Tür: Lepomis gibbosus (Perciformes-Centrarchidae) IV
M Barlas, F Yılmaz, S Dirican
Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi Kitabı, 307-312, 2001
92001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20