Fevzi yilmaz
Fevzi yilmaz
Biyoloji Bölümü Profesörü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Verified email at mu.edu.tr
TitleCited byYear
Heavy metals in water, sediment and tissues of Leuciscus cephalus from a stream in southwestern Turkey
A Demirak, F Yilmaz, AL Tuna, N Ozdemir
Chemosphere 63 (9), 1451-1458, 2006
4562006
Heavy metal levels in two fish species Leuciscus cephalus and Lepomis gibbosus
F Yılmaz, N Özdemir, A Demirak, AL Tuna
Food Chemistry 100 (2), 830-835, 2007
3932007
The comparison of heavy metal concentrations (Cd, Cu, Mn, Pb, and Zn) in tissues of three economically important fish (Anguilla anguilla, Mugil cephalus and Oreochromis …
F Yilmaz
Turkish Journal of Science & Technology 4 (1), 2009
1352009
Sources and distribution of trace metals in the Saricay stream basin of southwestern Turkey
AL Tuna, F Yilmaz, A Demirak, N Ozdemir
Environmental monitoring and assessment 125 (1-3), 47-57, 2007
562007
Mumcular Baraji (Muğla-Bodrum)'nin fiziko-kimyasal özellikleri
F YILMAZ
Ekoloji 13 (50), 10-17, 2004
552004
An investigation on fishes of Gökova bay (Southern Aegean Sea)
F Öğretmen, F Yılmaz, HT Koç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (2), 19-36, 2005
462005
Bioaccumulation of heavy metals in water, sediment, aquatic plants and tissues of Cyprinus carpio from Kizilirmak, Turkey
F Yilmaz
Fresen. Environ. Bull 15, 362-371, 2006
392006
Reproductive biology of the tench Tinca tinca (L., 1758) inhabiting Porsuk Dam lake (Kutahya, Turkey)
F Yilmaz
Fisheries Research 55 (1-3), 313-317, 2002
272002
The fish fauna of Eşen stream (Fethiye-Muğla)
MA Onaran, N Özdemir, F Yılmaz
International Journal of Science and Technology 1 (1), 35-41, 2006
232006
Dalaman Çayı üzerindeki Bereket Hidro-Elektrik Santrali Baraj Gölü suyunun bazı fiziko-kimyasal parametrelerinin ve balık faunasının araştırılması
N Özdemir, F Yılmaz, B Yorulmaz
Ekoloji 16 (62), 30-36, 2007
212007
A Taxonomical Study on the Inland Water Fishes of Muğla.
F Yılmaz, M Barlas, B Yorulmaz, N Özdemir
Su Ürünleri Dergisi 23 (1), 2006
212006
Dicle Nehrinde yaşayan Capoeta trutta (Heckel; 1843)'nın beslenme organizmaları ve bu organizmaların aylara ve yaşlara göre değişimleri
F Yılmaz, K Solak
201999
Natural and anthropogenic factors affecting the nest-site selection of Loggerhead Turtles, Caretta caretta, on Dalaman-Sarıgerme beach in South-west Turkey: (Reptilia: Cheloniidae)
Y Kaska, E Başkale, R Urhan, Y Katılmış, M Gidiş, F Sarı, D Sözbilen, ...
Zoology in the Middle East 50 (1), 47-58, 2010
162010
Heavy metal concentrations in fish (Cyprinus carpio and Carassius carassius) sediment and water found in the Geyik Dam Lake, Turkey
N Özdemir, F Yılmaz, A Levent Tuna, A Demirak
Fresenius Environmental Bulletin 5, 798-804, 2010
142010
Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla)’ın Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi
M Barlas, F Yılmaz, Ö İmamoğlu, Ö Akboyun
Su Ürünleri Sempozyumu, 20-22, 2000
122000
The assessment of heavy metal content by using bioaccumulation indices in European chub, Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
B Oglu, B Yorulmaz, TO Genc, F Yilmaz
Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 10 (2), 85-94, 2015
102015
An investigation of demersal fishes of Gokova Bay in Aegean Sea
F Ozic, F Yilmaz
Ekoloji, 2006
102006
Akçay (Muğla-Denizli) balıkları üzerine bir araştırma
F Yılmaz, M Barlas, E Kiriş, CN Solak
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 15 (2), 147-155, 2003
102003
Porsuk Baraj Gölünde yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 ve Tinca tinca (L., 1758)’nın biyo-ekolojileri üzerine bir araştırma
F Yılmaz
Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi, 1997
101997
Bioaccumulation indexes of metals in blue crab inhabiting specially protected area Koycegiz Lagoon (Turkey)
TO Genc, F Yilmaz
Indian Journal of Animal Sciences 85 (1), 94-99, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20