Follow
İbrahim Hayri Kuğuoğlu
İbrahim Hayri Kuğuoğlu
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıf öğretmenliği bölümü mezunu aday öğretmenlerin kendi algılamalarına göre sınıf yönetimi alanındaki yeterliliklerine dair görüşleri ve öneriler
İH Kuğuoğlu
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 214-236, 2005
22*2005
Üniversite öğrenci topluluklarının toplumsallaşmada yeri ve önemi
İ Turan, A Duysak, İH Kuğuoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 203-217, 2017
82017
Öğretmen Adaylarının Drama Öz Yeterliği ve Coğrafya Tarih ve Vatandaşlık Bilgileri Konularında Drama Kullanımı
İ Turan, İH Kuğuoğlu, O Albayrak
E-Journal of New World Sciences Academy 7 (4), 1004-1016, 2012
8*2012
Evaluating of the reasons for absenteeism in terms of different variables according to their own perceptions of pre-service teachers
A Alyıldız, İH Kuğuoğlu
Procedia-social and behavioral sciences 2 (2), 2577-2582, 2010
52010
Öğrenme ve Öğretim İlkeleri
İH Kuğuoğlu
Öğretim İlke ve Yöntemleri, 13-34, 2018
3*2018
Öğretim İlke ve Yöntemleri
M Küçük, S Yangın, B Coştu, İH Kuğuoğlu, O Albayrak, A Alaz, Y Geçit, ...
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2012
32012
Kadın Akademisyenlerin Sorunları: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi Örneği
NB Kaya, A Alyıldız, İH Kuğuoğlu
Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 56, 2009
32009
Turkish primary school principals’ transformative leadership styles perceived by teachers
İH Kuğuoğlu, M Küçük
Turkish Journal of Teacher Education 1 (2), 90-101, 2013
22013
Crisis Management of School Principals in Turkey During The Covid 19 Pandemic
İH Kuğuoğlu, A Saka, M Küçük
:6th International Conference On Covid-19 Studies, 2022
2022
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Tercih Ettikleri Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İncelenmesi
A Alyıldız Uğurlu, İ Kuğuoğlu, O Aydın
2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019
2019
Eğitimin Hukuki Temelleri
İH Kuğuoğlu
Eğitim Bilimine Giriş, 84 -101, 2018
2018
Üniversite Öğrenci Topluluklarının Faaliyetlerinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
İ Turan, A Duysak, İH Kuğuoğlu
IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017
2017
Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Öğretmeni Hakkındaki Metaforik Algılamaları
İH Kuğuoğlu, N Üdül
IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017
2017
Özel Okul Müdürlerinde Aranan Liderlik Özellikleri ile Uluslararası Eğitim Kurumları Yöneticilerinde Aranan Özellikler Bakımından Karşılaştırılması
İH Kuğuoğlu, MK Şen
IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017
2017
Üniversite Öğrencilerine Yapılan PowerPoint Ders Sunumlarının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Algılamalarına Göre Kazanım Düzeyleri
İH Kuğuoğlu
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2016
2016
İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenler Hakkındaki Algılamalarının İncelenmesi
İH Kuğuoğlu
15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016
2016
İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersinde Materyal Kullanımının Öğrencilerin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisinin Sınıf Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine Bir Nitel Çalışma
E Güveli, İ Kuğuoğlu, H Güveli
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2012
2012
Sınıf Öğretmeni Adayların İdeal Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özelliklerle İlgili İmajlarının Değişimi
M Küçük, İH Kuğuoğlu, H Bağ
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2012
2012
Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla İdeal Bir Öğretim Elemanının Özellikleri
M Küçük, O Albayrak, İH Kuğuoğlu
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2012
2012
Temel istatistik Kavramları ve Uygulamaları
M Küçük, İH Kuğuoğlu
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 53-85, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20