Hatice Dogan
Hatice Dogan
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Thomas and artificial neural network models for the fixed-bed adsorption of methylene blue by a beach waste Posidonia oceanica (L.) dead leaves
L Cavas, Z Karabay, H Alyuruk, H Doğan, GK Demir
Chemical Engineering Journal 171 (2), 557-562, 2011
1082011
Patient oriented and robust automatic liver segmentation for pre-evaluation of liver transplantation
MA Selver, A Kocaoğlu, GK Demir, H Doğan, O Dicle, C Güzeliş
Computers in biology and medicine 38 (7), 765-784, 2008
872008
Using AdaBoost classifiers in a hierarchical framework for classifying surface images of marble slabs
H Doğan, O Akay
Expert Systems with Applications 37 (12), 8814-8821, 2010
202010
Müşteri odaklı web sitelerinin tasarlanması ve bu sitelerin değerlendirilmesine ilişkin bir uygulama
H İnan, H Doğan Südaş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
112009
İlköğretim fen ve teknoloji dersi programındaki etkinliklerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesine yönelik öğretmen görüşleri
H Doğan
Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir.(Tez No. 356162), 2011
72011
Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı
MA SELVER, A KOCAOĞLU, H DOĞAN, GK DEMİR, O DİCLE, ...
IV. National Turkish Medical Informatics Congress, 10-16, 2007
72007
TÜKETİCİLERİN MOBİL BANKACILIK HİZMET KALİTESİ ALGILARI VE TEKRAR KULLANMA NİYETLERİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
H Doğan, M Burucuoğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 14 (4), 1183-1198, 2018
62018
Extraction of the Liver Vessels from the Abdomen CTA Images by Hessian-Based Vessel Filter
H Doğan, O Dicle, C Güzeliş
BIYOMUT: 2009 14TH NATIONAL BIOMEDICAL ENGINEERING MEETING, 247-250, 2009
62009
Deneyimsel Pazarlama Araçları ve Deneyim Sağlayıcı Olarak Markalar
H ĠNAN, H DOGAN
PĠ Dergisi, Pazarlama ve ĠletiĢim Kültürü Dergisi 4 (14), 2005
62005
Musa bin Meymun Rambam-Maymonides' in Hayatı ve Eserleri: Delâletü'l-Hairîn-More Nevuhim
H Doğan
Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın AŞ, 2010
52010
Gıda Perakendecilerinin Çevre Duyarlılığı Üzerine Bir İnceleme
S Çabuk, H İnan, H Doğan Südaş
Anadolu Üniversitesi, 2010
52010
Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Uygun Tesis Yeri Seçimi: Türkiye’de Bir Uygulama
H Doğan, AS ULUDAĞ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
32018
Deep-Learning in Search of Light Charged Higgs
G Demir, N Sonmez, H Dogan
arXiv preprint arXiv:1803.01550, 2018
32018
Proje Yönlendirmeli Öğrenim ve Temel Bilgi Teknolojileri
M Ölmez, H Doğan, B Önay, H Boyacıoğlu, G Gülpınar, H Sarnel, ...
Bilgi Teknolojileri Kongresi, IV. Akademik Bilişim Kongresi, Denizli …, 2006
32006
Gradient networks for clustering
H Doğan, C Güzeliş
Complex Computing-Networks, 275-278, 2006
32006
A gradient network for vector quantization and its image compression applications
H Doğan, C Güzeliş
Artificial Neural Networks and Neural Information Processing—ICANN/ICONIP …, 2003
32003
Hahambaşılık müessesesi
H Doğan
Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın AŞ, 2003
32003
Hizmet sektöründe tekrar satın alma niyeti üzerine bir araştırma
H İnan, D Zeren, H Doğan
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 (2), 41-52, 2016
22016
Abla istismari: Bir erkek kardes olgusu/By an elder sister abuse: a brother case
S Özmen, E Demirci, DB Öztop, H Dogan
Anadolu Psikiyatri Dergisi 16 (5), 372, 2015
22015
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ
H DOĞAN
Güvenlik Bilimleri Dergisi 3 (2), 67-90, 2014
22014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20