Ebru Arıkan Öztürk
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye de ilköğretim okullarında verilen trafik eğitiminin farklı ülkelerde verilen eğitimle karşılaştırılarak incelenmesi ve geliştirilmesi için öneriler
S Hatipoğlu, HS ÖZDEMİR, E ARIKAN ÖZTÜRK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 9-22, 2012
122012
Karayolu esnek üstyapi tasariminda yeni bir yöntem: yüksek performansli asfalt kaplama
EA ÖZTÜRK
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19 (2), 2004
112004
Türkiye’deki illerin trafik risk endeksi
EA Öztürk
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (6), 405-412, 2016
52016
Polimer Modifiye Bitümlerin Superpave Performans Sınıflarının Belirlenmesi
G Güngör, A Sağlık, F Orhan, E ARIKAN ÖZTÜRK
52009
MODERN DÖNEL KAVŞAKLARIN KAPASİTE VE GÜVENLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ.
EA Öztürk, M Çubuk, D Arslan, E Yüksel
Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University 22 (4), 2007
32007
Yolculuk Talep Yönetimi Stratejilerinin Kentsel Trafik Yüküne Etkisi Üzerine Bir Uygulama
S Hatipoğlu, EA Öztürk
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 16 (2), 62-68, 2012
22012
Türkiye’deki Karayolu Tünellerinde Trafik Güvenliği
EÖ ARIKAN, MK ÇUBUK, S HATİPOĞLU, MZ SİNOPLU
Teknik Dergi 19 (93), 4471-4486, 2008
22008
Karayolu Ağında Kullanılan Değişken Mesaj İşaretlerine Yönelik Değerlendirme
T Akar, EA ÖZTÜRK
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi: PART:C “Tasarım ve Teknoloji …, 2017
12017
Ankara için Bir Sinyal Zamanlaması Modeli: Besevler Kavsagı Örnegi
E ÖZTÜRK, M ÇUBUK, S HATİPOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 (1), 49-57, 0
1
URBAN DESIGN AND UPGRADING TRAFFIC AND URBAN STREET SAFETY FROM THE PERSPECTIVE OF URBAN USERS (CASE STUDY: TUNALI HILMI-ANKARA RESIDENTIAL COMMERCIAL STREET)
M Anbari, EA ÖZTÜRK, H ATEŞ
2020
Türk Medyasında Trafik ve Yol Güvenliği Haberleri: Karşılaştırmalı Bir İçerik Analizi
A ÖZSOY, EA ÖZTÜRK
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 158-173, 2018
2018
TÜRKİYE’DE SATHİ KAPLAMALARDA KULLANILAN BİTÜMLERİN PERFORMANS SINIFLARININ BELİRLENMESİ
A SAĞLIK, E ÖZTÜRK
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 29 (4), 2014
2014
MODİFİYE EDİLMİŞ POROZ ASFALT KARIŞIMLARIN PERFORMANSI
O ÖZAY, EA ÖZTÜRK
Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University 28 (3), 2013
2013
GAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE TRAFİKTE RİSK ALGISI
EA Öztürk, S Hatipoğlu, A Özsoy
4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, 2013
2013
Traffic planning application made by using artificial intelligence (TPAUAI)
E Şahin, B Mutlu, O Yıldız, EA Öztürk
2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2012
2012
EVALUATION OF PERFORMANCE GRADES AND POLYMER DISPERSION OF POLYMER MODIFIED BINDERS
A Sağlık, AG Güngör, F Orhan, O Özay, EA Öztürk
5. Avrupa Asfalt ve Bitüm Kongresi, 2012
2012
KENTSEL ULAŞIMDA TALEBE BAĞLI SERVİS SİTEMİ: BİR BİLGİ SİSTEMİ KURGUSU
S HATİPOĞLU, EA ÖZTÜRK, MK ÇUBUK
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Teknoloji Dergisi 10 (4), 239, 2007
2007
TÜRKİYE'DE TRAFİK PROBLEMİNİN NEDENLERİ: BİLİNÇ EKSİKLİĞİ ve YETERSİZ EĞİTİM
EY Süleyman PAMPAL, Seda HATİPOĞLU, Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
2. Ulaşım ve Trafik Kongresi TMMOB, 1999
1999
81 İldeki 2010-2013 Yıllarına Ait Trafik Cezalarının Karşılaştırılması
EA Öztürk
Evaluation of sustainable transport strategies for Tehran with the their urbanization rate criterion based on the fuzzy ahp method
M Anbari, EA Öztürk, H Ateş
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20