Follow
Ahmet Cem Esenlikci
Title
Cited by
Cited by
Year
1960’DAN GÜNÜMÜZE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN SORUNLARI
AC Esenlikci, MA Engin
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 8 (20), 59-77, 2019
112019
Sosyal demokrat refah devletlerinde evrensel temel gelir: Finlandiya örneği
AC Esenlikci, MA Engin
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 252-266, 2021
52021
TÜRKİYE’DE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ: YEŞİL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJESİ
AC Esenlikci
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 13 (1), 337-357, 2023
22023
Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Sosyal Politika Düzenlemeleri
AC Esenlikci
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal …, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4