Follow
Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu
Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu
DOÇENT DOKTOR, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ABD, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, NECMETTİN
Verified email at erbakan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education
AT Korucu, A Alkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 1925-1930, 2011
6422011
Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
A Korucu, Y Olpak
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 109-127, 2015
1282015
Examination of the computational thinking skills of students
AT Korucu, AT Gencturk, MM Gundogdu
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 2 (1), 11-19, 2017
502017
Eğitimde artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı: 2007-2016 döneminde Türkiye’de yapılan araştırmaların içerik analizi
E Usta, AT Korucu, İF Yavuzarslan
Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 2 (2), 84-95, 2016
492016
Mobil öğrenme: 2010-2017 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi
AT Korucu, H Biçer
Trakya Eğitim Dergisi 9 (1), 32-43, 2019
472019
Preservice Teachers’ Level of Web Pedagogical Content Knowledge: Assessment by Individual Innovativeness
ATK Şahin Gökçearslan, Tuğra Karademir
Journal of Educational Computing Research, http://jec.sagepub.com/, 2016
46*2016
Türkiye'de hibrit öğrenme uygulamaları ve etkileri: Bir meta analiz çalışması
AT Korucu, K Kabak
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi 2 (2), 88-112, 2020
442020
Web 2.0 teknolojilerini kullanma sıklığının ders başarısı üzerindeki etkisine yönelik öğretmen görüşleri
AT Korucu, C Sezer
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 379-394, 2016
392016
Secondary school students' feedback on course processing and collaborative learning with web 2.0 tools-supported STEM activities
Z Bolatlı, AT Korucu
Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2), 456-478, 2018
352018
ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
YZ Olpak, AT Korucu
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 333-347, 2014
352014
Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
AT Korucu, T Gençtürk, C Sezer
XVIII. Akademik Bilişim Conference, 2016
342016
The effect of dynamic web technologies on student academic achievement in problem-based collaborative learning environment.
AT Korucu, H Cakir
Malaysian Online Journal of Educational Technology 6 (1), 92-108, 2018
332018
Sınıf öğretmenliği öğretim elemanlarının web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri
AT Korucu, H Karalar
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 456-474, 2017
332017
Fen eğitiminde kullanılan dijital hikâyelerin öğretmen adaylarının akademik başarısı, sayısal yetkinlik durumları ve sorgulama becerileri üzerindeki etkisi
AT KORUCU
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (1), 352-370, 2020
322020
Investigation of post-graduate Students' attitudes towards Mobile learning and opinions on mobile learning
AT Korucu, H Bicer
International Technology and Education Journal 2 (1), 21-34, 2018
272018
Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
AT Korucu, E Usta, L Toraman
Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (3), 690-717, 2016
262016
DİNAMİK WEB TEKNOLOJİLERİ İLE GELİŞTİRİLEN İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ORTAMINI KULLANAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
A Korucu, AT Korucu, H Çakır
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 221-254, 2015
242015
Determining the academic achievement of students who use flipped classroom method supported by a mobile application and their views on collaborative learning
Z Bolatlı, AT Korucu
Bartın University Journal of Faculty of Education 9 (2), 229-251, 2020
232020
Teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine yapılan 2010-2016 dönemi araştırmalardaki eğilimler
AT Korucu, E Usta, H Atun
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 104-133, 2017
232017
Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile denetim odakları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Y Olpak, A Korucu
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 4 (2), 75-91, 2014
232014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20