Follow
Fatma Tezel Şahin
Fatma Tezel Şahin
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
5 ve 6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi
A Özyürek, FT Şahin
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 19-34, 5
2785
Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı
F Tezel Şahin, N Ünver
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 2005
245*2005
5-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin demografik özelliklerinin çocuk yetiştirme tutumlarina etkisinin incelenmesi
FT Şahin, A Özyürek
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (3), 395-414, 2008
2212008
Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5 6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları
A Özyürek, F TEZEL ŞAHİN
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (3), 2005
1692005
Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur Aile Programları Neden Önemlidir
F Tezel Şahin, S Özbey
Aile ve Toplum 3 (12), 2007
149*2007
Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor?
FT Şahin, FNC Kalburan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 1-12, 2009
1342009
Anne-baba eğitimi ve okul öncesi eğitimde aile katılımı
F TEZEL ŞAHİN, A Özyürek
İstanbul: Morpa Kültür Yayıncılık, 2009
1162009
Okul öncesi eğitimde drama teoriden uygulamaya
E Ömeroğlu, A KANDIR, Ö Ersoy, F Tezel Şahin
Kök Yayıncılık, 2010
912010
Anne-baba olmak ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları
A Özyürek, FT Şahin
Pegem Atıf İndeksi, 41-57, 2017
762017
AİLE EĞİTİM PROGRAMLARINA BABA KATILIMININ ÖNEMİ
FT ŞAHİN, S Özbey
Toplum ve Sosyal Hizmet 18 (1), 39-48, 2007
762007
Türk toplumunda aile-çocuk ilişkilerine genel bir bakiş
F Tezel Şahin, FN Cevher
752007
0 6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi
Ö Ersoy, F TEZEL ŞAHİN
Mesleki Eğitim Dergisi 1 (1), 1999
701999
Babalık rolü ve babalık rolü algısı
Z Mercan, FT Şahin
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 2 (2), 1-10, 2017
682017
Babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
FT Şahin, AA Coşgun, ZNA Kılıç
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (1), 2017
632017
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Şartlar Program Yöntem Teknik Sınıf ve Davranış Yönetimi Sorunlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
T Ayşe, F TEZEL ŞAHİN, N AVCI
Milli Eğitim, 2001
582001
Yazıcı, E.(2010)
A Kandır, F Tezel Şahin, B Dilmaç
İlköğretime geçiş sürecinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 9, 20-22, 2013
562013
A comparative study of male and female early childhood teachers’ job satisfaction in Turkey
FT Şahin, R Sak
Early Childhood Education Journal 44, 473-481, 2016
492016
Müziğin okul öncesi eğitimde kullanılması
E Ömeroğlu, Ö Ersoy, F Tezel Şahin, A Kandır, A Turla
Ankara: Kök Yayıncılık, 2003
492003
Anne-çocuk ilişkisinin ve baba tutumlarının çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışları üzerine etkisi
A Özyürek, FT Şahin
Eğitim ve Bilim 40 (177), 2015
462015
ANNE BABALARIN GÖRÜŞLERİNE GÖRE AİLE İŞLEVLERİ
H Demircioğlu, FT Şahin, Y Günindi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 92-106, 2011
432011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20