fatma şahin
fatma şahin
profesör
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi
A Özyürek, F Tezel Şahin
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 19-34, 2005
1422005
5-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin demografik özelliklerinin çocuk yetiştirme tutumlarina etkisinin incelenmesi
FT Şahin, A Özyürek
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (3), 395-414, 2008
1132008
Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı
F Tezel Şahin, N Ünver
1022005
Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı
F TEZEL ŞAHİN, A ÖZYÜREK
Morpa, 2011
812011
Okul öncesi eğitimde drama teoriden uygulamaya
E Ömeroğlu, A KANDIR, Ö Ersoy, F TEZEL ŞAHİN
Kök Yayıncılık, 2010
432010
Okulöncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
A Turla, TF Şahin, N Avcı
Milli Eğitim Dergisi 151, 95-101, 2001
422001
0 6 Yaş Döneminde Anne Baba Eğitiminin Önemi
Ö Ersoy, F TEZEL ŞAHİN
371999
Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur? Aile Eğitim Programları Neden Önemlidir?
FT Şahin, BUS ÖZBEY
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 12 (12), 2007
342007
Okul öncesi eğitim programında uygulanan aile katılım çalışmalarında baba katılımının yeri ve önemi
F TEZEL ŞAHİN, S ÖZBEY
322009
TÜRK TOPLUMUNDA AİLE-ÇOCUK İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
F Tezel Şahin, FN Cevher
322007
Yazıcı, E.(2010)
A Kandır, F Tezel Şahin, B Dilmaç
İlköğretime geçiş sürecinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 9, 20-22, 2013
292013
AİLE EĞİTİM PROGRAMLARINA BABA KATILIMININ ÖNEMİ
FT ŞAHİN, S Özbey
Toplum ve Sosyal Hizmet 18 (1), 39-48, 2007
292007
Babaların Çocuklarıyla Vakit Geçirme Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi.
F Tezel Şahin, A AKINCI COŞGUN, ZN AYDIN KILIÇ
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 37 (1), 2017
252017
Aile öğretmen iletişim ve işbirliği ölçeği
D ATABEY, FT ŞAHİN
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 793-804, 2011
202011
Sosyal değişim sürecinde değişen baba rolü
F Tezel Şahin
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 1015, 765-773, 2007
172007
Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılımı çalışmalarının incelenmesi
FT Şahin, A Turla
OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı ve Bildiri Kitabı 1, 379-392, 2003
172003
Üç–Altı Yaş Grubu Çocuklarının Anne Babalarının Çocuk Oyun ve Oyuncakları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
F Tezel Şahin
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Eğitimi …, 1993
171993
Anne baba eğitimi ve aile katılımı
F TEZEL ŞAHİN, A ÖZYÜREK
istatistik dünyası, 2016
162016
Öğretmen-aile iletişiminde WhatsApp uygulamasının kullanımı
A BALCI, FT ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2), 749-776, 2018
132018
Sosyal medyanın aile katılımında kullanılabilirliği üzerine bir inceleme
A Balcı, F TEZEL ŞAHİN
122016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20