Selda ENE
Selda ENE
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A study on corporate image, customer satisfaction and brand loyalty in the context of retail stores
S Ene, B Özkaya
Asian Social Science 10 (14), 52, 2014
652014
Elektronik ticarette tüketicinin korunması ve bir uygulama
S Ene
Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2002
562002
Online Ortamda Kurumsal Marka Imajinin Marka Sadakati Ile Ilişkisi Üzerine Bir Araştirma
A YALÇIN, ENE Selda
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (1), 113-134, 2013
302013
İnternet üzerinde alışverişte tüketici davranışlarını etkileyen faktörler: güdüleme üzerine bir uygulama
S Ene
Marmara Üniversitesi, 2007
292007
İçsel pazarlamaya yönelik olarak çalışanların pazarlama kültürünün oluşturulmasının işletme performansını arttırmadaki rolü
S Ene
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 67-90, 2013
232013
The role of mobile advertising on consumers' purchase decisions: A research on consumer attitudes towards mobile advertising
S Ene, B Özkaya
International Journal of Humanities and Social Science 5 (1), 235-248, 2015
122015
İlaç sektöründe marka sadakati ve hekimin marka sadakatini belirleyen etmenler ve uygulama
K Kaya
Maltepe University, Graduate School of Social Science, Business School …, 2010
72010
Eğitim kurumlarında hizmet kalitesinin ölçümü ve bir özel ilköğretim okulunda uygulama
S Ene, A Tatar
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
62010
A Study Regarding the Attitudes that are Effective on the Price Perception of Consumers that Shop from the Retail Stores
S Ene, B Özkaya
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (11), 451, 2013
52013
İnternet üzerinden alışverişte tüketici davranışını etkileyen faktörler: güdülenme üzerine bir uygulama. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
S Ene
Doktora Tezi, İstanbul, 2007
52007
Analysis of corporate web sites as a public relations tool, with regards to knowledge management process
B Özkaya, S Ene
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2 (8), 69, 2013
32013
NEUROMARKETING PRACTICES AND THEIR ROLE IN AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR
S Ene
Current Marketing Studies and Digital Developments, 1, 2021
2021
A RESEARCH ON CONSUMER PERCEPTIONS TOWARDS PACKAGING IN THE SHOPP ING PROCESS.
S ENE, B ÖZKAYA
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 13 (50), 2018
2018
ALIŞVERİŞ SÜRECİNDE AMBALAJA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ENE Selda, B ÖZKAYA
Öneri Dergisi 13 (50), 1-15, 2018
2018
A Study Regarding the Relationship between the Consumer Expectations Regarding Packaging and Brand Awareness
S Ene, B Ozkaya
International Business Research 9 (6), 102-111, 2016
2016
A study on corporate image, customer satisfaction and brand loyalty in the context of retail stores
B Özkaya, S Ene
2014
A study regarding the attitudes that are effective on the price perception of consumers that shop from the retail stores
B Özkaya, S Ene
2013
Eğitim kurumlarında hizmet kalitesinin ölçümü ve bir özel ilköğretim okulunda uygulama-Service quality measuring ın education institutes and an application a private education …
S Ene, A Tatar
Öneri Dergisi, 2010
2010
EĞİTİM KURUMLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE BİR ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULUNDA UYGULAMA-SERVICE QUALITY MEASURING IN EDUCATION INSTITUTES AND AN APPLICATION A PRIVATE EDUCATION …
ENE Selda, A TATAR
Öneri Dergisi 9 (33), 99-108, 2010
2010
SANAL SİGORTA PAZARLAMASININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ YE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR UYGULAMA
M UYDACI, ENE Selda
Öneri Dergisi 6 (24), 97-113, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20