Follow
Selda ENE
Selda ENE
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A study on corporate image, customer satisfaction and brand loyalty in the context of retail stores
S Ene, B Özkaya
Asian Social Science 10 (14), 52, 2014
842014
Elektronik ticarette tüketicinin korunması ve bir uygulama
S Ene
Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2002
672002
Online Ortamda Kurumsal Marka Imajinin Marka Sadakati Ile Ilişkisi Üzerine Bir Araştirma
A YALÇIN, ENE Selda
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34 (1), 113-134, 2013
522013
İnternet Üzerinde Alışverişte Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Güdüleme Üzerine Bir Uygulama
S Ene
PQDT-Global, 2007
362007
İçsel pazarlamaya yönelik olarak çalışanların pazarlama kültürünün oluşturulmasının işletme performansını arttırmadaki rolü
S Ene
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 67-90, 2013
342013
Eğitim kurumlarında hizmet kalitesinin ölçümü ve bir özel ilköğretim okulunda uygulama
S Ene, A Tatar
Marmara Üniversitesi SBE Öneri Dergisi 9, 33, 2010
162010
The role of mobile advertising on consumers' purchase decisions: A research on consumer attitudes towards mobile advertising
S Ene, B Özkaya
International Journal of Humanities and Social Science 5 (1), 235-248, 2015
152015
İlaç sektöründe marka sadakati ve hekimin marka sadakatini belirleyen etmenler ve uygulama
K Kaya
MBA Bitirme Projesi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/İzmir, 2010
92010
A study regarding the attitudes that are effective on the price perception of consumers that shop from the retail stores
S Ene, B Özkaya
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (11), 451, 2013
72013
İnternet üzerinden alışverişte tüketici davranışını etkileyen faktörler: güdülenme üzerine bir uygulama. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
S Ene
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
52007
Türkiye’deki İşletmeler Arası E-Ticaret Uygulamalarının Sağladığı Avantaj ve Dezavantajlar Üzerine Bir Araştırma (ss. 27-46). 8
M Uydacı, S Ene
Ulusal Pazarlama Kongresi Kayseri, 2003
52003
Analysis of corporate web sites as a public relations tool, with regards to knowledge management process
B Özkaya, S Ene
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2 (8), 69-69, 2013
32013
A RESEARCH ON CONSUMER PERCEPTIONS TOWARDS PACKAGING IN THE SHOPP ING PROCESS.
S ENE, B ÖZKAYA
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 13 (50), 2018
22018
A study regarding the relationship between the consumer expectations regarding packaging and brand awareness
S Ene, B Ozkaya
International Business Research 9 (6), 102-111, 2016
12016
Dijital ortamda tüketicilerin alışveriş davranışları: Faydacı ve deneyimsel tüketici tutumları üzerine bir araştırma
S Ene
◄ Digital Communication Impact, 501, 2014
12014
Current Marketing Studies and Digital Developments
S Ene, HH Başer, C Yeşiltuna, ES Yilmaz, K Karaboğa, MA Güngör, ...
Livre de Lyon, 2021
2021
NEUROMARKETING PRACTICES AND THEIR ROLE IN AFFECTING CONSUMER BEHAVIOR
S Ene
Current Marketing Studies and Digital Developments, 1, 2021
2021
ALIŞVERİŞ SÜRECİNDE AMBALAJA YÖNELİK TÜKETİCİ ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ENE Selda, B ÖZKAYA
Öneri Dergisi 13 (50), 1-15, 2018
2018
PROJE YÖNETİMİNDE YER ALABİLECEK RİSK KAYNAKLARININ TESPİTİ VE RİSK YÖNETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ
ENE Selda
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
2013
EĞİTİM KURUMLARINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE BİR ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULUNDA UYGULAMA-SERVICE QUALITY MEASURING IN EDUCATION INSTITUTES AND AN APPLICATION A PRIVATE EDUCATION …
ENE Selda, A TATAR
Öneri Dergisi 9 (33), 99-108, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20