Naz A.G.Z. Börekçi
Naz A.G.Z. Börekçi
Department of Industrial Design, Middle East Technical University
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Usage of design thinking tactics and idea generation strategies in a brainstorming session
NAGZ Börekçi
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, 2015
82015
Implications of Collaboration with Industry for Educational Strategies in Industrial Design: The Graduation Project Course
N Evyapan, F Korkut, G Hasdoğan
Proceedings of the 3rd International CLTAD Conference: Enhancing Curricula …, 2006
82006
The 16 cubes game for children who are visually impaired
D Evyapan
Journal of Visual Impairment and Blindness 94 (6), 396-399, 2000
82000
Understanding user experience for scenario building: A case in public transport design
G Hasdogan, N Evyapan, F Korkut
Contemporary Ergonomics 2006, 189-193, 2006
72006
Analysis of public use bicycle systems from a product-service system perspective
D Keskin, H Brezet, N Börekçi, JC Diehl
Middle East Technical University, 2006
62006
Visual Thinking Styles and Idea Generation Strategies Employed in Visual Brainstorming Sessions
NAGZ Börekçi
52016
Concept development for vehicle design education projects carried out in collaboration with industry
NAGZ Börekçi, P Kaygan, G Hasdoğan
Procedia CIRP 50, 751-758, 2016
42016
Areas of Expertise, Types of Services given and Client Industries of Design Consultancy Firms in Turkey
M ALPARSLAN, NAGZ BÖREKÇİ
METU JFA 1, 131, 2011
42011
Design Divergence Using the Morphological Chart.
NAGZ Börekçi
Design and Technology Education 23 (3), 62-87, 2018
22018
Collaborating with External Partners in Industrial Design Education: A Review of Success Factors
NAGZ Börekçi, F Korkut
Learn X Design 2017: The Allure of the Digital and Beyond, 184-191, 2017
22017
Dynamics of Collaboration with Industry in Industrial Design Education: The Case of a Graduation Project Course
F Korkut, NAGZ Evyapan
Crossing Design Boundaries: Proceedings of the 3rd Engineering & Product …, 2005
22005
" Wow he is talking!" a study on intrinsic motivations for child-robotic toy interactions
Y Dönmez, NAGZ Börekçi, M Gielen
Proceedings of the 17th ACM Conference on Interaction Design and Children …, 2018
12018
Açık Hava Atık Toplama Birimleri Fikirlerinin Geliştirilmesinde Tasarım Odaklı Düşüncenin Kullanımı
NAGZ Börekçi, B Derviş
5. Uluslararası Mobilya Kongresi: Yenilikçi ve Gelecekçi Yaklaşımlar, 465-480, 2018
2018
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Temsil Araçlarının Kulanımı ve Proje Geliştirme Süreci Üzerine Değerlendirme
A Karadoğaner, NAGZ Börekçi
UTAK 2018 Tasarım ve Umut Bildiri Kitabı: Üçüncü Ulusal Tasarım …, 2018
2018
Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma
Y Dönmez, NAGZ Börekçi
UTAK 2018 Tasarım ve Umut Bildiri Kitabı: Üçüncü Ulusal Tasarım …, 2018
2018
Ürün ve Kullanıcı Etkileşiminde Olumlu Duyusal Deneyimler için Malzeme Seçimi.
B Derviş, NAGZ Börekçi
UTAK 2018 Tasarım ve Umut Bildiri Kitabı: Üçüncü Ulusal Tasarım …, 2018
2018
Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma
M Aydın, NAGZ Börekçi
UTAK 2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam …, 2016
2016
Product Development Levels and Team Characteristics in Design Education
NAGZ Börekçi
Proceedings of the 3rd International Conference for Design Education …, 2015
2015
Beyin Fırtınası Yöntemiyle Ambalaj Tasarımına Yönelik Çözüm Alanları Önerilmesinde İzlenen Düşünce Taktikleri ve Stratejiler
NAGZ Börekçi
UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk …, 2014
2014
Glass Packaging for Food and Beverage Products: Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project
N Evyapan, F Korkut, G Hasdoğan
Proceedings of the IV. International Packaging Congress & Exhibition 2, 637-646, 2005
2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20