Takip et
Prof. Dr. Cafer Mum
Prof. Dr. Cafer Mum
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sebk-i Hindî’de Beyit Yapısı, Paradoksal İmajlar ve Çoklu Duyulama
C Mum
Sözde ve Anlamda Farklılaşma, Sebk-i Hindî, (Haz. H. Aynur, M. Çakır, H …, 2006
352006
Halepli Edip Divanı
C MUM
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora …, 2004
35*2004
Halepli Edîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Cinaslar Sözlüğü)
C Mum
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2004
282004
Sebk-i Hindî
C Mum
Türk Edebiyatı Tarihi 2, 369-392, 2006
212006
Divan Şiirinde Hazâniye ve Bâkî'nin Hazâniyesi
C Mum
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 127-151, 2006
12*2006
Mustafa Reşîd’in Arûza Dair Bir Eseri: Zübdetü’l-Arûz
C Mum
Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 3 (6), 123-133, 2010
72010
Hâfız-ı Şîrâzî ve Bâkî'de Rindlik
C Mum
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
71999
Klasik Türk Şiirinde Rint ve Şarap İlişkisi
MY Gümüş, C Mum
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 8 (16), 109-138, 2018
62018
Halepli Edîb Dîvânı'na Göre XVIII. Yüzyıl Türkçesinin Bazı Fonolojik Özellikleri
C Mum
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 51-70, 2003
6*2003
TEZÂDIN İMTİZÂCI Klasik Türk Şiirinde İmtizâc-ı Ezdâd
C Mum
Ankara: Sonçağ Yayınları, 2018
42018
Nef'î'ye Giden Yolda Fahriye Şairi Olarak Bâkî
C Mum
Prof. Dr. F. Tulga Ocak'a Armağan, 218-230, 2013
42013
DİVAN ŞİİRİNDE BERCESTELİ BEYİTLER
C Mum
Malatya: Mengüceli Yayınları, 2011
4*2011
Kadı Burhaneddin'in Şiirlerinde Cinasın Yeri
C Mum
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens. I. Türkiyat Araştırmaları …, 2006
42006
Bâkî’nin Sevgiliyi Adlandırma Tercihlerinde Bağlam Faktörü
C Mum
Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 245-265, 2018
32018
Sözde ve anlamda farklılaşma Sebk-i Hindî
H Aynur, M Çakır, H Koncu
(No Title), 2006
32006
Ahmedî'nin İskender-nâme Mesnevisinde Bir Aşk-nâme: Işkıyyât-ı İskender
C Mum
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (13), 318-342, 2018
2*2018
Gazelde üslûb-ı mu'âdele veya bercesteli beyit
C Mum
Gazelden gazele: dünün şiirine bugünden bakışlar, 88-101, 2016
22016
Orta Klasik Dönem (1600-1700) Sebk-i Hindî
C MUM
Türk Edebiyatı Tarihi 2, 371-394, 2007
22007
Klasik Türk Şiirinde Terkiplerdeki Somutlaştırma ve Duygu Aktarımı
H Belli, MUM Cafer
Bilig, 79-108, 0
2
DÎVÂN (HALEPLİ EDÎB)
C Mum
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20