Follow
Emine Demirkazık
Emine Demirkazık
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖZLÜ SÖZLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ: HADÂİKU’L-HİKME ÖRNEĞİ
CT Koç, E DEMİRKAZIK
Nüsha 19 (48), 1-26, 2019
12019
Modern Arapçadaki Deyimlerin Yapısal ve Semantik Olarak İncelenmesi ve Öğretimi
E DEMİRKAZIK, M YILDIZ
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 21 (3), 1741-1766, 2023
2023
Görseller eşliğinde özlü sözler kullanmanın Arapça öğretimine katkısının incelenmesi
E Demirkazik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 0
Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Eşdizimsel Örüntülerin Etkinliklerle Öğretimi
M GÜNGENCİ, E DEMİRKAZIK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4