Mikail Batu
Mikail Batu
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
Z Vural, M Bat
Journal of Yasar University 5 (20), 2010
682*2010
Teoriden pratiğe kurumsal iletişim
ZBA Vural, M Bat
İstanbul: İletişim Yayınları, 2013
282013
SİYASAL SEÇİM KAMPANYALARINDA YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BLOG KULLANIMI: 2008 AMERİKA BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
BAVM BAT, BAT Mikail
Journal Of Yaşar University 4 (16), 2745-2778, 2009
28*2009
Dijital platformda sosyal medyanın stratejik kurumsal iletişime etkisi
M Bat
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı …, 2012
212012
Sosyal medyada kurumsal kriz yönetimi: Onur Air örneği
BAT Mikail, Ç Yurtseven
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (3), 197-223, 2014
192014
Şirketler için rekabette sanal farkındalık: Arama motoru pazarlaması
N Başok Yurdakul, M Bat
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 1 (1), 44-60, 2011
102011
Tüketim Kültürü Odağında Modernizm ve Postmodernizmin Karşılaştırılması
M Batu, O Tos
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (2), 991-1023, 2017
72017
Yeni Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Genel Çerçevesi. Z. Beril Akıncı Vural
M Bat
Dijital Panorama: Bilgi İletişim Teknolojilerinde Son Gündem, 100-126, 2014
72014
Moda oluşturma sürecinde stratejik planlama ve halkla ilişkilerin rolü
M Bat
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım …, 2008
72008
Kurum kültürü analizi: Reklam hizmet ajansına yönelik bir araştırma
ZBA Vural, BAT Mikail
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 5 (2), 35-60, 2008
72008
Bilimsel araştırmalarda sosyal medya ile ilgili “yeniyi” bulmak: Lisansüstü tezlerine yönelik bir inceleme
M Batu, YY Ayaz
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 284-301, 2018
52018
THE IMPORTANCE OF SPONSORHSHIP IN CORPORATE COMMUNICATION: A CASE STUDY OF TURKISH AIRLINES.
U ATAS, G MORRIS, M BAT
Global Media Journal: Turkish Edition 6 (11), 2015
52015
An evaluation of talent management from an organizational perspective: The case of Vodafone
M Bat, M Yalcin
Global Media Journal: Turkish Edition 6 (11), 2015
52015
Toplumsal cinsiyet açısından axe basın ilanlarının göstergebilimsel analizi
S Kalaman, BAT Mikail
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2014
42014
SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİME ETKİSİ
M BAT, BA VURAL
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 7 (1), 33-49, 2015
32015
21. yüzyılın yükselen değerleri: İş ahlakı ve kurumsal yönetişim
ZBA VURAL, AGM BAT
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 7 (1), 29-46, 2011
32011
Dijital İletişim ve Çocuk: Türkiye’de Çocuk Web Sitelerindeki Reklamlara Yönelik Bir İçerik Analizi
HG İplikçi, M Batu
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,(AKİL) Kasım (30), 242-256, 2018
12018
Kurumsal İletişim Projelerinin, Kurumların Marka Algısı İle İlişkisi: Belediyelere Yönelik Bir Analiz
B Mikail, Ş Kayacan
Erciyes İletişim Dergisi 5 (4), 749-769, 2018
12018
16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Medyadaki Görsel İmajı Üzerine Bir Analiz
M Batu, O Tos
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 230-269, 2018
12018
İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye'deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme
M Batu, S Kalaman
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (1), 19-39, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20