Halil İbrahim Düzenli
Halil İbrahim Düzenli
Mimarlık Dr. Öğretim Üyesi, Samsun Üniversitesi
samsun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İdrak ve inşa Turgut Cansever mimarlığının iki düzlemi
Hİ Düzenli
İstanbul: Klasik, 2009
28*2009
Trabzon kent içi kültür varlıkları envanteri
H Özen, Öİ Tuluk, HE Engin, Hİ Düzenli, MR Sümerkan, M Tutkun, ...
Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Trabzon, 2010
15*2010
Trabzon Kent Mirası
Öİ Tuluk, Hİ Düzenli
Klasik, 2010
13*2010
Turgut Cansever (1920-2009)
Hİ Düzenli
İslam Araştırmaları Dergisi 22, 160-181, 2009
11*2009
Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-İdraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim İşlev Yapı ve Anlam Analizleri
Hİ Düzenli
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi …, 2005
112005
Ufkî şehir: Turgut Cansever'in izinde
Hİ Düzenli
Klasik, 2016
102016
Mardin’de tarih, bina ve mimarlık katmanları: 19. yy
Hİ Düzenli, ES Taşar
Hükümet Konağından 21, 64-78, 2012
102012
XVI-XVII. Yüzyıl İstanbul Evlerine Dair
TD Açık, H İbrahim
Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi. ed. Coşkun Yılmaz …, 2015
72015
Kent Makyajı
ŞÖ Gür, Hİ Düzenli
Yapı 252, 44-50, 2002
72002
Realizm-Ütopizm Kıskacında Şehir ve İstanbul: Ev ve Şehir Vakfı, Deprem Çalışma Grubu ve Yeni Şehirler Projesi Üzerine
Hİ Düzenli
İdealkent 8 (22), 597-640, 2017
62017
Fiziksel İnşadan Metinsel İnşaya: Türkiye'de Mimarlık Tarihi ve Tarihçiliğinin Serüveni
Hİ Düzenli
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 11-50, 2009
62009
Sedat Çetintaş Trabzon’da, Yıl 1937
Hİ Düzenli
Arredamento Mimarlık, 98-105, 2008
52008
Yitik mirasın izinde: Trabzon’da Osmanlı cami ve mescitleri (1461–1583), İ
Öİ Tuluk, Hİ Düzenli
Trabzon Kent mirası, yer-yapı-hafıza, 31-53, 2010
42010
Trabzon Mimarlık Tarihi Yazını Üzerine Bazı Gözlemler ve Trabzon Kent Mirası (Some observations on the literature of architectural history of Trabzon and Trabzon Urban Heritage)
Öİ Tuluk, Hİ Düzenli
Trabzon Kent Mirası Yer-Yapı-Hafıza, 7-19, 2010
42010
Şehir kurmak: Turgut Cansever’in muhayyilesi ve uygulamaları. Hece
Hİ Düzenli
4*2009
Mimar Mehmed Ağa ve dünyası: Risâle-i Mimâriyye üzerinden 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı zihniyet kalıplarını ve mimarlığını anlamlandırma denemesi
Hİ Düzenli
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
42009
100 Yıl Önce-100 Yıl Sonra Mardin: Birinci Cadde ve Halkevi Binası Üzerinden Bir Modern Kent Okuması.
Hİ DÜZENLİ, E DÜZENLİ
Megaron 14 (1), 2019
32019
İstanbul Türbeleri
Hİ Düzenli
Antik Çağ’dan Günümüze Büyük İstanbul Tarihi, Mimari, 428-449, 2015
32015
İdeal Şehir Nedir? Ya Da İdeal Olana Pratik Bir Adım: Turgut Cansever ve Yeni Şehirler Projesi
Hİ Düzenli
Şehir ve Düşünce Dergisi, 6-11, 2013
32013
Osmanlı’da fetih sonrası dinsel mekanın camileştirilme anlayışı: Trabzon örneği (1461-1665)
Öİ Tuluk, Hİ Düzenli, E Düzenli
Trabzon Kent Mirası Yer-Yapı-Hafıza, 93-118, 2010
32010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20