bülent özden
bülent özden
Sınıf Öğretmenliği A.B.D., Dr., Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi.
G SAKIZ, B Özden, D Aksu, Ö Şimşek
Journal of Graduate School of Social Sciences 18 (3), 2014
432014
Eğitim fakültesi ilköğretim bölümü anabilim dalı programlarının eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine etkisi
B Özden
152005
Sınıf Öğretmenlerinin 12 Yıllık (4+ 4+ 4) Zorunlu Eğitime İlişkin Uygulama Öncesi Ve Bir Yıl Sonrası Görüşleri
B Özden, RKD Aksu
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (4), 181-202, 2014
122014
Yansıtıcı düşünme uygulamalarının sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerilerine etkisi
B Özden
Marmara Üniversitesi, 2012
122012
Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme ortamı hazırlama becerileri ve becerileri kullanma sıklıklarına etkisi
B ÖZDEN, A ÖNDER, Y KABAPINAR
Elementary Education Online 14 (2), 2015
72015
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ İLE BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIKLARI YORDAMA GÜCÜ: SINIF ÖĞRETMENİ EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
E ESMER, B ÖZDEN
Electronic Turkish Studies 12 (28), 2017
42017
İlköğretim 7
K İNAN
Sınıfta Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Öğretim Programında …, 2005
42005
Examining the Differences between the Responses of the Students to a Digital Game and Its Active Version According to Their Mathematics Grades.
M Inan, F Dervent, B Özden, B Arslantas
World Journal of Education 5 (5), 71-76, 2015
32015
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.
İ Özdemir, MC DOĞAN, B Özden
Electronic Turkish Studies 13 (19), 2018
22018
A need analyses for pilates educational training
M İnan, B Özden, M Bal, S Erdem, Ö Yurtbaşı, İ Yüce, K Keskin
Journal of Physical Education and Sports Studies (JPESS) 10 (1), 2018
22018
I Can Make a Scientific Research: A Course about Scientific Research Methods, in Which Learning Management System (LMS) Is Used.
B Özden
Journal of Education and Training Studies 4 (5), 215-224, 2016
22016
Yansıtıcı Düşünme Uygulamaları Sonunda Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme İlkelerine Yönelik Tercihleri ve Tercihlerin Nedenleri
B ÖZDEN, Y KABAPINAR, A ÖNDER
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 1-21, 2015
22015
Yansıtıcı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları (ss. 521-560)
G Sakız, B Özden
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları I, 2014
22014
Yansitici dusunme uygulamalarinin sinif ogretmeni adaylarinin yapilandirmaci ogrenme ortami hazirlama becerilerine etkisi [The influence of reflective thinking practices on …
B Ozden
Unpublished dissertation, Marmara University, Istanbul, Turkey. DOI 10, 2012
22012
Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials
E Esmer, G Güven, O Aydın, B Özden, K Efe, N Şener
Educational Research and Reviews 11 (12), 1093-1109, 2016
12016
Evaluation of Games in Games and Physical Activity Course Curriculum in terms of Common Basic Skills
CK Mehmet İnan , Bülent Özden , Fatih Dervent
Journal of Education and Training Studies 4 (4), 123-131, 2016
12016
The influence of reflective thinking on prospective teachers‟ skills and frequencies of their use of constructivist learning principles
B Özden, A Önder, Y Kabapınar
Elementary Education Online 14 (2), 459-471, 2015
12015
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OTANTİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
D Çiçek Erdoğan, Z Baysal, B Özden
Ivpe Cetinje, 2020
2020
AİLE OKURYAZARLIĞI PROGRAMININ İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUMLARINA VE OKURYAZARLIK BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
F Denktaş, M Doğan, B Özden
2020
The Relation between the Lifelong Learning Competencies and Occupational Motivation Levels of the Teachers Who Received Postgraduate Education
A Alyıldız Uğurlu, B Özden, E Sarıcan
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20