Takip et
İ.Bakır ARABACI
İ.Bakır ARABACI
Fırat Üniversiğtesi Eğitim Fakültesi
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of depersonalization and organizational cynicism levels on the job satisfaction of educational inspectors
IB Arabacı
African Journal of Business Management 4 (13), 2802-2811, 2010
1532010
Dijital yerliler, dijital göçmenler ve sinif yönetimi
İB Arabacı, M Polat
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (47), 11-20, 2013
1242013
Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin katılımı ve sınıfta demokrasi
İB ARABACI
Çağdaş Eğitim Dergisi 30 (316), 20-27, 2005
1092005
Investigation Faculty of Education Students' Cyberloafing Behaviors in Terms of Various Variables.
IB Arabaci
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 16 (1), 72-82, 2017
1022017
Türkiye'de ve OECD ülkelerinde eğitim harcamalari
İB ARABACI
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (35), 100-112, 2011
992011
Academic and administration personnel's perceptions of organizational climate (Sample of Educational Faculty of Fırat University)
IB Arabacı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 4445-4450, 2010
882010
Eğitim müfettişlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi
İ bakır Arabacı, H Akar
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 78-91, 2010
802010
AKILLI TAHTA UYGULAMALARI KONUSUNDA İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
M Sünkür, İ Bakır Arabacı
Education Sciences 7 (1), 313-321, 2012
782012
Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algilarinin iş doyumlari ve örgütsel bağliliklari üzerindeki etkisi
MS Çakmak, İB Arabacı
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (62), 890-909, 2017
702017
Okul yöneticilerinin yetiştirilme ve atama yöntemlerine ilişkin sendika temsilcilerinin, maarif müfettişlerinin ve okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi
İ Arabacı, Ö Şanlı, M Altun
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (31), 166-186, 2015
522015
Elazığ ilinde uygulanan etkinlik temelli değer öğretimi uygulamalarının değerlendirilmesi
İB Arabacı, T Akgül
Değerler Eğitimi Dergisi 11 (25), 7-31, 2013
502013
OKUL MÜDÜRLERİNİN KARİZMATİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
İB Arabacı
Turkish Journal of Educational Studies 1 (1), 192-221, 2014
482014
Öğretmenlerin dedikodu ve söylenti mekanizmasına ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma
İB Arabacı, M Sünkür, FZ Şimşek
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2), 171-190, 2012
452012
THE THEMATIC EXAMINATION OF UNIVERSITIES’EXPRESSIONS OF MISSION
İB Arabacı, G Şener
Kastamonu Education Journal 22 (2), 701-716, 2014
432014
Lise Öğretmenlerinin Personel Güçlendirme Algıları ile Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişki: Elazığ İli Örneği
İB Uygur, K.& ARABACI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 744-770, 2019
39*2019
İlköğretim ve ortaöğretim okulları öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık algıları (Malatya İli Örneği)
C Korkmaz, İB Arabacı
İlköğretim Online 12 (3), 770-783, 2013
342013
Eğitimde açık liderlik ve sosyal ağlar
M POLAT, İB ARABACI
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 6 (1), 257-275, 2014
332014
Türkiye’de eğitim fakültelerine öğrenci alım ölçütlerini yeniden düşünmek: Karşılaştırmalı bir yaklaşım
M Polat, İB Arabacı
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (3), 77-83, 2012
332012
DERSHANELERİN KAPATILMASI SÜRECİNİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ.
IB Arabaci, A NAMLI
Electronic Turkish Studies 9 (11), 2014
322014
MEB teftiş politikası (ı)
İB Arabacı, MEMİ Müfett
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 20 (20), 545-575, 1999
301999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20