Mustafa Güllü
Mustafa Güllü
Eskişehir Osmangazi University, Phd. , Hacettepe University, BS, Çankırı Karatekin University, ME.
ogrenci.ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversitelerin bölgesel ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi üzerine bir araştırma
H Acaroğlu, Z Kartal, M Güllü
Anadolu International Conference in Economics V, 11-13, 2017
82017
Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketiminin Büyüme Üzerindeki Etkileri: MIST Ülkeleri Karşılaştırması
M Güllü, H Yakışık
Sosyoekonomi 25 (32), 239-253, 2017
82017
Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği.
H Acaroğlu, M Güllü, C Seçilmiş
Ege Academic Review 18 (3), 2018
32018
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 2018
32018
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Büyüme Ve Karbon Emisyonu İlişkisi
T Batmaz, HN Bayraç, M Güllü
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (3), 645 - 658, 2019
22019
BİYOYAKIT ÜRETİMİ, KARBON EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMERİKA, BREZİLYA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ
M Güllü, HN Bayraç
Akademik Bakış Dergisi, 18-34, 2017
22017
TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN EKONOMİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, FRANSA VE JAPONYA ÖRNEĞİ
M GÜLLÜ, M GÜNGÜL
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (3), 466-483, 2019
12019
Türkiye’de Nükleer Enerjiye Geçişin Ekonomi Üzerine Etkisi: Abd, Fransa ve Japonya Örneği
M Güllü, M Güngül
2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi Tam Metin Kitabı 28-30 Eylül …, 2018
2018
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: İnsani Gelişim Endeksi Etkili mi?
MK Beşer, H Acaroğlu, M Güllü
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-201, 2018
2018
Expenditure Trends of University Students and Economic Relations with the Regional Economy: Evidence from Eskisehir
H Acaroğlu, M Güllü, C Seçilmiş
Ege Akademik Bakış Dergisi 18 (3), 507-520, 2018
2018
ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
M GÜLLÜ, Z KARTAL, H ACAROĞLU
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2018
2018
Türk Otomotiv Sektöründe Endüstri İçi Ticaretin Analizi
F YENİLMEZ, M GÜLLÜ
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 37-56, 2018
2018
Kitap İncelemesi: Hitit Ekonomisi
M Güllü
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları/Istanbul Gelisim University Press, 2014
2014
ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H ACAROĞLU, Z KARTAL, M GÜLLÜ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 192-206, 0
HİTİT EKONOMİSİ
M GÜLLÜ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 227-230, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15