Takip et
Hakan Kendir
Hakan Kendir
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşl. ve Otl. Y.O., Doç. Dr.
gop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ta-Tu-Ta (tarım-turizm-takas) çiftliklerinin pazarlanması ve tanıtılması için öneriler
S Artuğer, AG Özkoç, H Kendir
412013
COVID-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği
E Arslan, H Kendir
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (4), 3668-3683, 2020
342020
Agritourist motivations: The case of Turkey
S Artuger, H Kendir
International Journal of Business and Management 8 (21), 63, 2013
292013
Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
H Kendir, E Arslan, HÖ Bozkurt
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (4), 1029-1046, 2018
242018
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ALGILARI: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ
H Kendir, AG Özkoç
24*2013
Otel İşletmelerinde Çalışanların Kariyer Tatmini ve Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Özyeterliliğin Rolü
H Kendir, AG Özkoç
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (4), 78-112, 2018
202018
Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentilerine Yönelik Düşünceleri: Stajyer Öğrenciler Örneği
C İnce, H Kendir
International Journal of Academic Values Studies, 13-23, 2016
202016
GASTRONOMİK LEZZETLERE YÖNELİK ÇEVRİMİÇİ TURİST DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: EDİRNE TAVA CİĞERİ ÖRNEĞİ
H KENDİR
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3), 408-423, 2020
182020
GASTRONOMİ TURİZMİ AÇISINDAN YÖRESEL LEZZETLERİN DUYGUSAL DEĞER BOYUTUNDA İNCELENMESİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ
H Kendir, E Arslan
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 130-138, 2020
182020
Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Muş İlinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi
E Arslan, H Kendir
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (6), 167-173, 2019
152019
Psychological capital as a moderator in the relationship between job insecurity, job stress, and hotel employees’ turnover intention during the Russia-Ukraine war
GS Ergün, H Özçelik Bozkurt, E Arslan, H Kendir, Ö Yayla
International Journal of Hospitality Management 111, 1-9, 2023
142023
Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev
H KENDİR
İşletme Araştırmaları Dergisi 12 (4), 3421-3432, 2020
122020
Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kültürel Miras Algılarının Belirlenmesi
H Kendir
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3), 2296-2310, 2020
122020
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ: KAZAKİSTAN-KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
E Arslan, H Kendir, F Türkmen
MANAS Journal of Social Studies 7 (4), 655-669, 2018
12*2018
İşgörenlerin nepotizm ve sinizm algıları arasındaki ilişki: Nevşehir’deki otel işletmelerinde bir araştırma
AG Özkoç, H Kendir, E Arslan, N Özgün
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4), 2960-2971, 2019
92019
Otel İşletmelerinde Yeşil Mutfak Kalitesinin (Y-Mutkal) Ölçülmesi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
AG Özkoç, E Arslan, H Kendir, T Erdoğan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 (3), 2309, 2019
72019
Tarihi Evlerin Kültür Turizmine Etkilerinin Araştırılması: Tokat-Zile Örneği, Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu …
Y Dönmez, H Kendir, F Türkmen, S Çabuk
Kastamonu. ss, 1114-1127, 2017
72017
The moderator role of environmental interpretations in the relationship between planned behavior level and environmental awareness perception of hotel employees
Ö Yayla, HÖ Bozkurt, E Arslan, H Kendir
Journal of Tourism and Services 12 (23), 150-168, 2021
62021
Türk Dünyası’nda Nevruz (Yengi-Kün) Kutlamalarının Festival Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Çimkent-Van Karşılaştırması (Evaluation of Navruz (Yengi-Kün) Celebrations in …
H Kendir, E Arslan, F Türkmen
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (4), 2668-2684, 2019
62019
Gastronomi turizmi kapsamında Yozgat Desti kebabının incelenmesi
M Güllü, E Güripek, H Kendir
Özköse K., Akın G., Ünal Çakır E., İlhan N. ve Gödek G.(Yay. haz.), II …, 2017
52017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20